Kemikalierna som förbjuds 2020

Kemikalier Flera förbud på kemikalieområdet träder i kraft inom EU under 2020 och 2021. Miljö & Utveckling listar med hjälp av Kemikalieinspektionen de kemikalieförbud som kommer få särskilt stor inverkan på marknaden.

Kemikalierna som förbjuds 2020
Foto: Adobe Stock

– De förbud som träder i kraft först nästa år behöver företag ha kunskap om redan nu för att kunna fasa ut ämnena ur sina produkter i tid, säger Karin Alkell, rådgivare på Kemikalieinspektionen till Miljö & Utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

1. Mjukgörande ämnen för PVC-plast

Varor får inte släppas ut på marknaden efter den 7 juli 2020 om de innehåller DEHP, DBP, BBP och DIBP enskilt, eller i någon kombination i en halt på 0,1 viktprocent eller högre i det mjukgjorda materialet. Ämnena används för att göra PVC-plast mjuk och de kan påverka fortplantningen och hormonbalansen.

Ämnena är förbjudna i elektronik sedan juli 2019 förutom i medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument där förbudet börjar gälla den 22 juli 2021.

2. CMR-ämnen i skor och textilier förbjuds

33 ämnen och ämnesgrupper förbjuds som kan ge cancer, påverka arvsmassan eller fortplantningen. EU -kommissionen har beslutat om en begränsning för vissa CMR-ämnen, i varor av textil och i skor.

Varor som kommer omfattas av begränsningen är exempelvis kläder, lakan, handdukar och inredningstextilier som privatpersoner kommer i kontakt med. Det betyder att till exempel tyger i bilar, bussar och offentliga miljöer också omfattas. De nya reglerna gäller från och med den 1 november 2020.

3. Fosterskadande ämne förbjuds

Från och med den 9 maj 2020 får inte 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) och blandningar som innehåller NMP i en koncentration på 0,3 procent eller mer, släppas ut på marknaden.

Företag får överskrida haltgränsen om de kan visa att exponeringen vid användning kommer att ligga under de gränsvärden som finns för inandning och hudupptag. Ämnet är bland annat bedömt som fosterskadande.

4. Nytt gränsvärde för oktametylcyklotetrasiloxan

Ett gränsvärde på 0,1 viktprocent för ämnena oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) börjar gälla den 1 februari 2020.

Förbudet gäller för kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen. Ämnena har miljöfarliga egenskaper, ansamlas i levande organismer i näringskedjan och är mycket svårnedbrytbara.

5. PFOA förbjuds 2020

PFOA och ämnen som kan omvandlas till PFOA förbjuds i såväl kemiska produkter som i varor. Förbudet börjar gälla den 4 juli 2020.

Ämnena kan i dag finnas i bland annat impregnerade klädesplagg. PFOA är mycket svårnedbrytbart i naturen, kan påverka fortplantningen och misstänks vara cancerframkallande. Gränsvärdena är 25 eller 1000 ppb beroende på vilken typ av kemisk förening det är.

6. Bisfenol A i kvittopapper

Ett förbud mot bisfenol A i termopapper (bland annat kvitton) börjar gälla den 2 januari 2020 och haltgränsen är 0,02 viktprocent. Bisfenol A kan påverka fortplantningen och hormonbalansen.

7. Förbud mot nonylfenoletoxilat

Ett förbud mot nonylfenoletoxilat i textilier börjar gälla den 3 februari 2021. Den nya regeln innebär att det blir förbjudet att släppa ut textilvaror på marknaden som kan komma att tvättas i vatten om de innehåller 0,01 viktprocent eller mer av ämnet.

Nonylfenoletoxilat bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och innebär oacceptabla risker för bland annat fisk.

8. Nya gränsvärden för formaldehyd och aluminium i leksaker

I somras beslutade EU-kommissionen om två nya gränsvärden för formaldehyd och aluminium i leksaker. Eftersom beslutet inte publicerats ännu i Official Journal så finns ännu inte något datum för när de gränsvärdena börjar gälla.

Kemikalieinspektionen kommer gå ut med mer information om när förbudet börjar gälla så fort de vet mer.

Läs mer om förbuden här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.