-->

9 av 10 oroas av kemikaliers påverkan

Kemikalier Sveriges Konsumenter har låtit göra en undersökning av konsumenters syn på kemikalier. 90 procent är oroliga, och nära nio av tio vill ha mer information om kemikalieinnehåll när de handlar. "Det tyder på att kemikaliefrågan inte tas på allvar" säger Maria Hammarling, Sveriges Konsumenter.

9 av 10 oroas av kemikaliers påverkan
Mer information om kemikalieinnehåll, tack! Foto: StockAdobe

Tusen personer har fått svara på frågor om sin inställning till farliga kemikalier. Det är Sveriges Konsumenter som låtit genomföra undersökningen.

Oroliga över kemikaliers påverkan

Att kemikalier är en viktig fråga råder det ingen tvekan om. Bland de tillfrågade är det sju av tio som inte tycker att det räcker att företagen följer lagstiftningen. Istället har företagen ett ansvar att gå före. Nära nio av tio vill ha mer information om kemikalieinnehållet när de handlar. Och nio av tio är oroliga för hur kemikalier som släpps ut kommer att påverka framtida generationer.

Är ni förvånade över resultatet i studien?

Maria Hammarling, Sveriges Konsumenter.

– Visst anade vi att konsumenter bryr sig om kemikaliefrågan, men att över 90 procent säger att de är oroade för hur kemikalier som släpps ut idag skadar miljön, nutida och framtida generationer är otroligt högt. Och att 3 av 10 säger att de till och med är mycket oroade, det är nästan oroväckande. Även om det såklart får schwung i debatten är det sorgligt att siffrorna är så höga eftersom det tyder på att kemikaliefrågan inte tas på allvar av de som kan göra något åt det. Nu måste något hända, säger Maria Hammarling, Sveriges Konsumenter, till Miljö & Utveckling.

Även om det såklart får schwung i debatten är det sorgligt att siffrorna är så höga

Sveriges Konsumenter har, tillsammans med andra organisationer, tagit fram en 20-punktslista med förslag som kräver politiska insatser. Bland annat bör riskbedömningar förbättras och omfatta hela ämnesgrupper. På så sätt ska man kunna undvika att ett ämne som förbjudits, genast ersätts med ett liknande.

Vill se mer pengar till forskning

Man vill också se ökade forskningsanslag för att få bättre kunskap om den så kallade coctaileffekten, alltså effekten av att vi utsätts för många olika ämnen samtidigt.

Organisationen menar också att företag borde utgår från den skarpare SIN-listan istället för från lagstiftningen.

– Dagens lagstiftning behandlar bara en liten bråkdel av alla kemikalier som omger oss i vår vardag. Och riskbedömningar går alldeles för långsamt. I väntas på en effektivare lagstiftning är SIN-listan ett betydligt seriösare verktyg för företag att utgå ifrån om man vill skydda människors hälsa och miljön på allvar, säger Maria Hammarling.

”Förbjud PFAS”

Vissa ämnen borde förbjudas rakt av, enligt förslaget, däribland PFAS och hormonstörande ämnen. Organisationen vill också se en obligatorisk märkning av alla konsumentprodukter som innehåller nanopartiklar.

– Först och främst vill vi inte att farliga nanopartiklar ska finnas i konsumentprodukter, om de inte är absolut nödvändiga. Men om de ändå finns där, så tycker vi att det är konsumentens rätt att få veta vad produkterna man köper innehåller. Det är ju bara så man kan göra ett medvetet val. Transparens är A och O, säger Maria Hammarling.

När det gäller livsmedel, borde EU:s kemikalielagstiftning gås igenom så att det gäller samma krav för alla olika typer av material som kommer i kontakt med livsmedel. Det behövs också stödpengar för att få ned kemikalieanvändningen inom jordbruket.

Snabba utvecklingen ett hot

Sveriges Konsumenter framhåller att utvecklingen går snabbt och att lagstiftningen inte hinner med, och att det därför behövs ett förändrat arbetssätt.

– Det mest akuta är att lagstiftning och reglering av farliga ämnen inte hänger med i den takt som antalet kemikalier runt om kring oss ökar. För att på ett säkert sätt se till att människor och miljö skyddas från skadliga konsekvenser av farliga kemikalier måste vi öka takten och bestämma oss för att detta att värna hälsan och miljön aldrig får underordnas andra intressen. Här är försiktighetsprincipen grundläggande.

– I väntan på bättre metoder för riskbedömning av kemikalieblandningar förespråkar vi den statliga utredningens rekommendation om att radikalt minska tillåtna gränsvärden med en tiondel av nuvärdet, säger Maria Hammarling.

Här finns alla förslagen till lösningar.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.