Fyra färska hållbarhetsnyheter från EU

EU Vill du hålla dig uppdaterad på vad som är på gång inom EU? Miljö & Utveckling ger dig här fyra färska nyheter från veckan som gått. I veckan tar vi upp parlamentets linje inför Cop26 och förslaget på bindande mål för avfall, samt nya utlysningar för projekt.

Fyra färska hållbarhetsnyheter från EU
EU-parlamentet vill se bindande mål på avfall. Foto: Adobe stock

1. EU-parlamentet: Fasa ut fossila bränslen till år 2025

EU-parlamentet vill fasta ut fossila bränslen till år 2025. Det skriver parlamentet i en resolution som antogs under det senaste plenarsammanträdet i Strassbourg i förra veckan. Resolutionen är parlamentets linje inför stundande Cop26, FN:s klimattoppmötet i Glasgow och enligt texten ska G20 länderna blir klimatneutrala senast år 2050.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Parlamentet anser även att de mest utvecklade länderna måste hålla sitt löfte om att samla in minst 100 miljarder dollar per år i klimatfinansiering för utvecklingsländerna, samt öka beloppet från år 2025. I talet till unionen från EU-kommissionens ordförande sa Ursula von der Leyen att Europa bidrar med 5 miljarder dollar per år.

2. Ledamöter för Europaparlamentet vill se bindande mål för avfall

I ett pressmeddelande från parlamentets möte i Strassbourg skriver institutionen ”att använda deponier för avfallshantering är det mest förorenande sättet att hantera avfall både när det gäller utsläpp av växthusgaser (GHG) och andra föroreningar till luft, mark och vatten”.

Nu uppmanar ledamöterna EU-kommissionen att sätta upp bindande EU-mål för kommersiellt och industriellt avfall och föreslå mål för att begränsa genereringen av restavfall, under översynen av avfallsdirektivet och deponidirektivet. Kommissionen kommer innan årets slut att påbörja en översyn och en konsekvensanalys är beställd.

3. Kärnkraften väntas bli grön i EU:s taxonomi

Kärnkraft kan komma att klassas som en ”grön” energikälla i EU:s taxonomi. Frågan om gas och kärnkraft bör klassas som grön inom taxonomin sköts upp i våras eftersom att EU:s medlemsländer inte kom överens i frågan. Under förra veckan skrev dock Ursula von der Leyen på Twitter att EU behöver kärnkraft som en stabil källa till energi och gas som en källa under övergångsfasen till förnybart. Nu är frågan hur man inkluderar gas och kärnkraft i taxonomin samtidigt som man styr mot förnybara energikällor och undviker greenwashing.

4. Ny studie: EU:s koldioxidtullar behövs för att nå nettonoll-utsläpp

Enligt en ny studie från Cambridge University, visar att EU:s omdiskuterade förslag på koldioxidtullar, Carbon border adjustment mechanism (CBAM), är vad Europa behöver för att nå nettonoll-utsläpp. Det rapporterar Euractive som hänvisar till en nyligen släppt rapport. Enligt forskningsrapporten kommer CBAM leda till en ökning av EU:s BNP samt 600.000 nya jobbtillfällen. Rapporten understryker dock att CBAM kan leda till en mycket liten minskning av utsläppen globalt men att den behövs om EU ska nå nettonoll i utsläpp.

Utlysningar för finansering av projekt:

  • Nordiska ministerrådet utlyser 6,5 miljoner danska kronor till projekt i norden som ska stötta naturbaserade lösningar så som rewilding, skydd och återuppbyggnad av ekosystem. Projekterna startar i början av 2022 och följs tätt av extern observatör fram till slutningen av 2023. Sista ansökningsdag är 17 december. Läs mer om utlysningen här.
  • EU-kommisisonen utlyser 1,5 miljarder till finansering av projekt som utvecklar koldioxidsnål teknik. Projekten bedöms utifrån sin potential att förhindra växthusgasutsläpp, innovationspotentialen, den ekonomiska och tekniska mognaden, samt potentialen för uppskalning och kostnadseffektivitet. Ansökningsomgången är öppen fram till den 3 mars 2022. Läs mer om det här.
  • Nu går det att söka pengar från Europeiska institutet för teknik och innovation (EIT) till projekt inom initiativet ”New European Bauhaus”. 20 innovativa företag kan få upp till 50 000 euro var för att påskynda lösningar som integrerar hållbarhet (allt från klimatmål, till cirkularitet, nollutsläpp och biologisk mångfald), estetik (kvaliteten på upplevelsen och stil, utöver funktionaliteten) och inkludering (mångfald, tillgänglighet och rimliga kostnader). Sista ansökningsdag är 17 december. Läs mer utlysningen här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.