HM sätter mål för biologisk mångfald

BIOLOGISK MÅNGFALD Nu väljer HM att lyfta fram biologisk mångfald i sitt hållbarhetsarbete. Företaget har satt ett mål om positiv inverkan på biologisk mångfald, berättade miljöchef Cecilia Strömblad Brännsten i samband med att WWF släppte årets upplaga av rapporten Living Planet.

HM sätter mål för biologisk mångfald
Cecilia Strömblad Brännsten. Foto: Mattias Bardå

Modeindustrin har stor påverkan på miljön, och HM har sedan tidigare fokuserat på sin påverkan på klimatet och vattenanvändning. Nu adderar HM biologisk mångfald till de strategiskt viktiga områdena.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Biologisk mångfald har en stark koppling till våra redan befintliga strategier. Inte minst till vår cirkulära strategi där vi vill frikoppla tillväxt från användandet av naturresurser. Det finns en koppling, men vi ser att vi behöver stärka strategin när det kommer till biologisk mångfald, säger Cecilia Strömblad Brännsten.

– Vi behöver gå på djupet, mäta och sätta konkreta mål.

HM vill nå positiv inverkan på biologisk mångfald

HM Gruppen har som ambition att nå en positiv inverkan på biologisk mångfald, men den är inte tidsatt. Företaget följer de globala processer som pågår, och vill sätta mål som är i linje med de beslut som kan komma inom området.

Vid presentationen berättade Cecilia Strömblad Brännsten att arbetet sker i fyra olika arbetsområden. Det första handlar om företagets befintliga mål och strategier, till exempel att bli cirkulära och maximera återanvändningen. Det andra är att arbeta genom partnerskap, till exempel med WWF eller genom att delta i standardiseringsarbete. Det tredje är att delta i projekt där biologisk mångfald skyddas eller återställs. Det fjärde handlar om opinionsbildning, som att skapa större medvetenhet i frågan och påverka lagstiftningen.

Behöver gräva djupare

Nu fortsätter arbetet med att analysera företagets påverkan på biologisk mångfald.

– Vi har gjort en första analys, nu vill vi gräva djupare för att sätta tydligare prioriteringar framåt, säger Cecilia Strömblad Brännsten.

Hon lyfte också behovet av spårbarhet, och visade att textilindustrins påverkan på biologisk mångfald är stor och mångfacetterad. Det handlar om allt från mark- och vattenanvändning till kemikalier och att oönskade arter åker snålskjuts med transporterna.

– Vi vill säkra att vi undviker, minimerar och förebygger påverkan, att vi återställer och skyddar och sist men inte minst kompenserar för den del vi inte kan påverka, säger Cecilia Strömblad Brännsten.

WWF: Näringslivet behöver ta ett helhetsgrepp

Vid presentationen medverkade också Erika Sundell, WWF företagssamarbeten. Hon lyfte näringslivets ansvar för förlusten av biologisk mångfald.

– Näringslivet behöver förstå vad som bidrar till den negativa trenden, sluta med det och se vad vi kan bidra med, vad som går att återuppbygga, säger hon.

Fem faktorer att hålla ögonen på

WWF:s rapport pekar på fem faktorer med stor inverkan på förlusten av biologisk mångfald: förlusten av naturliga livsmiljöer, överexploatering av arter, klimatförändring, föroreningar och invasiva arter och sjukdomar.

– Många företag har redan en hållbarhetsredovisning, redovisar klimatutsläpp och en del även vattenpåverkan. Men få har tagit helhetsgrepp på sin påverkan på biologisk mångfald. Det vill vi på WWF uppmana alla att göra, säger Erika Sundell.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.