Så jobbar Essity med intressentdialogen

Hållbarhet i praktiken Intressentdialogen och väsentlighetsanalysen är två viktiga pusselbitar i hållbarhetsarbetet. Essitys Per Brattberg berättar hur han ser på intressentdialogens betydelse och balansen mellan nedlagd tid och resultat.

Så jobbar Essity med intressentdialogen
Per Brattberg, Essity, berättar om hur han arbetar med intressentdialog.

Vartannat år genomför hygien- och hälsoföretaget Essity, som bland annat producerar pappershanddukar, en enkät bland sina intressenter. Det handlar om en kort, digital enkät som publiceras på sex språk och fylls i av medarbetare, kunder, leverantörer, investerare och andra intressenter runt om i världen. Resultatet redovisas bland annat i bolagets kombinerade års- och hållbarhetsredovisning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Intressentdialogen utvecklas ständigt

Den senaste undersökningen gjordes i kvartal fyra förra året.

– I undersökningen före den fanns till exempel inte plastfrågan med, även om det är en fråga vi arbetat med länge. Men från mitten av 2017 till slutet av 2019 har fokus på plast ökat rejält. Detta ökade fokus globalt sett, tillsammans med att Essity har plast både i produkter och förpackningar, gjorde det naturligt att ta med frågan i enkäten. En annan fråga som ökat är cybersecurity (IT-säkerhet) som är på väg att bli en jätteviktig fråga för många intressenter, säger Per Brattberg, ansvarig för hållbarhetsrapporteringen på Essity.

Ett av flera verktyg

Han framhåller att intressentdialogen är ett av flera strategiska verktyg i verktygslådan, och att bolaget är i ständig kontakt med sina intressenter.

– Väsentlighetsanalysen ska ses som ett kompletterande verktyg, det handlar om en kombination av många olika källor till information som gör att man kan sätta rätt prioriteringar. Bara en intressentdialog räcker inte för att formulera bolagets strategi.

Viktig vid strategiskt hållbarhetsarbete

Men intressentdialogen har ändå viktiga funktioner att fylla. Bland annat ingår den bland de moment som ska uppfyllas för den som utgår från GRI vid hållbarhetsredovisningen. Och för den som är på väg att starta ett mer strategiskt hållbarhetsarbete är den ett värdefullt verktyg.

– Jag tycker att det är en bra start att definiera vad du ska rapportera kring. Väsentlighetsanalysen kommer att definiera vad som är viktigt för verksamheten och då är intressentdialogen ett jättebra första verktyg, säger Per Brattberg.

Starta i ledningsgruppen

Men det är ingen bra idé att börja projektet med en öppen enkät. Istället är en diskussion med ledningsgruppen en nödvändig start, och med andra intressenter, inom och utanför verksamheten. På så sätt går det att rama in vilka frågor som bör ställas i en eventuell enkät. Verktyget heter ju ”intressentdialog” och just dialogen är viktig att få med, även för den som inte väljer att följa upp enkäten med djupintervjuer.

– För vår del kommer dialogen när vi sätter oss ned i början av processen och ser vad vi kan fånga upp. Ett exempel är att diskutera med avdelningen för public affairs, som följer upp trender och utveckling i den publika debatten och slutligen på lagstiftningssidan, säger Per Brattberg.

Förenkla för intressenten

Valet mellan enkät och djupintervju – eller i vissa fall både och – görs utifrån flera olika aspekter. Så här resonerar Per Brattberg:

– Det finns ju två varianter: djuplodande analyser där man bjuder in kunder, NGO:s, leverantörer, och så vidare, och diskuterar med dem. Den andra är mer av en statistisk dataövning där man försöker få in svar från så många intressenter som möjligt.

– Vi väljer att göra en större volymundersökning genom att skicka ut ett enkelt formulär, där det tar cirka tre minuters för intressenterna att svara på frågorna. Det beror på att väsentlighetsanalysen är ett kompletterande verktyg för oss. Jag vill få maximalt resultat med en så lite betungande insats som möjligt för intressenterna, säger han.

Onödigt att fråga varje år

Fakta

Så genomförs enkäten

Enkäten görs vartannat år.

Eftersom Essitys verksamhet är global översätts den till flera språk.

Den omfattar ett tjugotal ämnen där de som svarar får välja ut de tio viktigaste. Respondenterna ska inte rangordna ämnena, utan väljer bara mellan dem.

Ämnena tas fram efter interna diskussioner.

Bland intressenterna finns medarbetare, journalister, kunder, med flera.

Ungefär 1 000 svar kommer in.

Svaren viktas på så sätt att varje grupp (till exempel medarbetare) får en röst. Det är viktigt eftersom vissa grupper annars blir överrepresenterade.

Resultatet används bland annat i hållbarhetsredovisningen.

Enkäten genomförs vartannat år.

– Vi jobbar med långsiktiga hållbarhetsmål, och det hinner inte hända så mycket på tolv månader. Vi lägger krutet och energin på att göra den vartannat år för då ser vi att det hinner hända saker, säger Per Brattberg.

Har du något exempel på insikter ni fått via intressentdialogen?

– Ja, plast och cybersecurity har flaggats upp i den senaste undersökningen, och för oss blir det väldigt konkret. Vi har gått med i Ellen MacArthur Foundation och formulerat ambitiösa förpackningsmål. Om vi ska vara relevanta och trovärdiga i till exempel lagstiftningsdiskussioner så måste vi ha en ambition själva. Vi behöver veta exakt vad vi köper och sätter på marknaden.

– Avfall blir mer och mer av en kostnad så det finns också ett ganska tydligt kommersiellt driv i det här.

Du sade i början av intervjun att intressentdialog är ett av flera verktyg. Vilket anser du är det viktigaste?

– Affärsstrategiprocessen är det viktigaste för att driva hållbarhetsarbete. Vi har haft övertygelsen i många år att hållbarhet måste vara integrerat i vår affärsstrategi.

En separat hållbarhetsstrategi blir ganska uddlös – det blir lätt bara ett arbetsdokument, säger Per Brattberg.

Du kan se resultatet av Essitys undersökning 2017 (i väsentlighetsanalysen i hållbarhetsredovisningen) här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.