Biologisk mångfald underprioriterad för svenska bolag

Biologisk mångfald Biodiversitetindex 2020 har släppts och svenska bolagsjättars hållbarhetsredovisningar har finkammats. Resultatet visar att vi har kommit en bit på vägen, när det gäller den biologiska mångfalden, men att vi har mycket arbete kvar.

Biologisk mångfald underprioriterad för svenska bolag
Christian Sjöland och Anders Enetjärn. Foto: Print presskonferens/ Ecogain

Rapporten Biodiversitetsindex 2020, visar bland annat att 43 procent av de 100 största svenska bolagen nämner biologisk mångfald i sin hållbarhetsrapportering. 2019 var det 42 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald, har för andra gången granskat och utvärderat Sveriges och, i år, även våra grannländer Norge, Danmark och Finlands 100 största företag och deras hållbarhetsredovisning med fokus på biologisk mångfald.

– Storföretagens rapportering om biologisk mångfald lämnar på många sätt även detta år mer att önska. Under nästa år kommer FN besluta om nya globala biodiversitetsmål. Naturens motsvarighet till klimatets 1,5-gradersmål kan bli att helt stoppa förlusterna av natur och ekosystem till 2030, och att återuppbygga naturens kapital med 20 procent till 2050. Företagen kommer förväntas formulera mål som är i linje med det. Det är oroväckande att endast fyra procent av Nordens största bolag har mål för detta, säger Anders Enetjärn, vd och grundare av Ecogain.

Sverige sämst i ligan

Jämfört med våra nordiska grannländer ligger Sverige i botten på listan, när det kommer till att arbeta med den biologiska mångfalden på bolagsnivå. Bäst presterar Finland.

Listan bygger på en landsvis jämförelse mellan de fem högst rankade företagen i varje land. Efter Finland kommer Danmark, Norge och sist Sverige.

Energiföretag i topp

Toppar listan gör danska och finska energiföretagen Ørsted A/S och Fortum Oyj. Fortum har satt mål om Biodiversity Net Gain (BNG) och Ørsted har mål om NoNetLoss (NNL). Utöver ambitiösa mål tillämpar båda bolagen hänsynshierarkin, har KPI:er för biologisk mångfald, ställer krav om biologisk mångfald vid inköp och kommunicerar sitt arbete med biologisk mångfald.

Fakta

Vad mäter biodiversitetsindex?

Biodiversitetsindex mäter i första hand hur företagen rapporterar, vilket ger en bild av hur frågan prioriteras. Hur företagen faktiskt presterar kommer utvecklas i takt med att mätbarhet inom biologisk mångfald blir möjlig. Det övergripande syftet med Biodiversitetsindex är att hjälpa företagen förstå hur biologisk mångfald är relevant för dem, så att de kan involvera frågan i sitt hållbarhetsarbete och därmed i sina affärer. Källa: Ecogain

På andra plats kommer finska Stora Enso Oyj och på tredje plats Preem.

– Precis som klimatfrågan behöver frågan om biologisk mångfald bli en naturlig del av det strategiska hållbarhetsarbetet i varje företag, från den operativa verksamheten till längst ut i leverantörskedjan, säger Anders Enetjärn.

Biologisk mångfald underprioriterad fråga

I rapporten kan vi se vissa framsteg sedan 2019, trots att dessa är små. I år nämner 31 procent av de svenska bolagen FN:s globala mål nummer 15 om ekosystem och biologisk mångfald, i sin hållbarhetsrapportering. 2019 var det 30 procent.

18 procent har satt någon form av policy eller mål för biologisk mångfald, 2019 var det 14 procent. Likaså har 14 procent beskrivit någon form av KPI eller mått för biologisk mångfald i sin hållbarhetsrapportering, jämfört med 8 procent 2019.

Inget bolag får grönt ljus

I indexet utvärderas och sedan kategoriseras företagen efter tre färger. Grönt ljus får företag med ett tidsatt mål om NoNetLoss (NNL) eller Biodiversity Net Gain till (BNG) till 2030. Gult ljus får företag med någon form av mål eller policy för biologisk mångfald.

Rött ljus får företag som saknar mål eller policy för biologisk mångfald.

Tyvärr får inget svenskt företag grönt ljus. 18 procent får gult ljus och 82 procent får rött ljus.

De bäst rankade bolagen

De företag som toppar rankingen är LKAB och SCA. Sex av de tio företagen högst upp på listan återfinns inom branscherna material, kraftförsörjning och energi.

Ecogain menar att detta beror på att företagen har direkta markanspråk och därför är föremål för stora krav att arbeta med frågor kring biologisk mångfald.

På andra plats i rankingen kommer Arla Foods, Ikea och Preem. På tredje plats kommer AAK och Holmen.

– Ikea sätter i sin hållbarhetsstrategi upp tre tunga ambitioner; de ska bli ett cirkulärt företag, de ska bli klimatpositiva, och de ska regenerera resurser, skydda ekosystem och förbättra den biologiska mångfalden. Det är stora åtaganden som möjliggör kravställande från externa parter, säger Anders Enetjärn och fortsätter:

– Ikeas största påverkan på den biologiska mångfalden sker genom stora materialinköp såsom skogsråvara och bomull, detta förstår Ikea och man har som mål att 100 % av skogsråvaran de köper in ska vara FSC-certifierad. Intressant är också att de inser att de som global aktör har stora möjligheter att påverka sina leverantörer.

Läs hela rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.