Bättre luftkvalitet i Uppsala – här är åtgärderna som gjort skillnad

Stadsplanering Efter flera år av dålig luftkvalitet i centrala Uppsala har kommunen nu lyckats vända trenden. Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef på kommunen, berättar för Miljö & Utveckling om de åtgärder som gjort skillnad.

Bättre luftkvalitet i Uppsala – här är åtgärderna som gjort skillnad
Luftkvaliteten på Kungsgatan i Uppsala har förbättrats markant de senaste åren. Foto: Göran Ekeberg.

Uppsala kommun har länge kämpat med den dåliga luftkvaliteten i Uppsalas tätort – och nu ser det ut som åtgärderna gett effekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

De senaste åren har halten kvävedioxider, som är den största luftföroreningen i Sverige, minskat på Kungsgatan i centrala Uppsala där mätningarna utförs. 2018 låg årsmedelvärdet på 36 mikrogram kvävedioxider. Den senaste sammanställningen, som är för 2021, visar ett årsmedelvärde på 26 kvävedioxider.

”Det är en markant skillnad”

Även om det är långt kvar till att nå WHO:s riktlinjer på max 10 mikrogram kvävedioxider, uppger Ida Bylund Lindman hållbarhetschef på Uppsala kommun, att hon är glad och stolt över den positiva utvecklingen.

– Det är en markant skillnad jämfört med hur det tidigare sett ut. För de som verkar och bor i Uppsala city är det här jätteviktigt. Jag tror att det är sporrande för kommuninvånarna att se att de åtgärder vi har gjort nu faktiskt gör skillnad, säger hon.

En av de viktigaste åtgärderna från kommunens håll är enligt Ida Bylund Lindman att man för några år sedan införde ett dubbdäcksförbud på Kungsgatan. Nyligen har man också infört ett förbud att köra igenom gatan, om det inte finns särskilda skäl för det.

Tätare städning och mer grönska

Andra åtgärder som kommunen har infört är tätare städning av gatorna, en plan för fler träd och grönska längs med gatan samt att förbättra förutsättningarna och uppmuntra till mer cyklande.

Utöver kommunens egna insatser, säger Ida Bylund Lindman att den positiva utvecklingen också beror på regionens omställning av bussarna. Idag går merparten av bussarna på el eller bränslen som anses som miljövänliga.

Därtill nämner Ida Bylund Lindman även omställningen i samhället, med fler elfordon och miljöklassning på tunga fordon, som bidragande orsaker till förbättringen.

Vad har varit svårast i arbetet?

– Det har varit mycket diskussioner och kommit en hel del kritik kring att många vill ha Kungsgatan som en genomförsgata, så där har vi fått vara envisa och hålla oss till den handlingsplan som vi har tagit fram. Sedan finns det de som menar att vi bara flyttar problemen till andra platser, så det är något vi tittar närmare på, fortsätter Ida Bylund Lindman.

Vidare berättar hon att det pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra luftkvaliteten i hela kommunen.

– Det gör vi genom liknande åtgärder, men också genom insatser som att sänka hastigheten och mycket annat. Det viktiga är att man arbetar systematiskt och håller sig till handlingsplanen, även om det kommer kritik, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.