Guide: 5 transportcertifieringar – detta omfattar märkningarna

Transport Miljö & Utveckling listar fem hållbarhetscertifieringar för transporter, vad de omfattar, vem som står bakom dem och hur många företag som har märkningen.

Guide: 5 transportcertifieringar – detta omfattar märkningarna
Det omfattar märkningarna som Energimyndigheten försöker samordna.

Att köpa certifierade transporter är inte lätt – för de certifierade företagen är fortfarande förhållandevis få och ingen av märkningarna är heltäckande. Men för många transporter finns ändå alternativ. Här är Miljö & Utvecklings guide till fem transportcertifieringar – vad de omfattar, vem som står bakom dem och hur många företag som är anslutna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
  • Fair Transport

HÅLLBARHETSASPEKTER

Miljö/klimat, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande genom krav på lön enligt avtal och säker, trygg arbetsmiljö. Förutom policydokument och rutiner är de kriterier som viktas i de olika nivåerna som märkningen har, euroklass på fordon, andel förnybart drivmedel, alkolås och kollektivavtal/arbetsrättsliga villkor.

TRAFIKSLAG

Godstransporter på väg.

MÅLGRUPP

Alla åkeriföretag som transporterar gods på våra vägar, även LBC:er, speditörer, transportförmedlare och bemanningsföretag.

ANTAL CERTIFIERADE FÖRETAG:

293.

MÄRKNINGEN ADMINISTRERAS AV

Fair Transport AB.

MER INFORMATION

Hållbarhetscertifieringen Fair Transport granskas årligen, tredjepartskontroll sker regelbundet, läs mer på http://www.fairtransport.se

  • Bra Miljöval Persontransporter

HÅLLBARHETSASPEKTER

Klimatpåverkan, miljöpåverkan vid tillverkning av fordon och drivmedel inklusive el, hälso- och miljöfarliga utsläpp till luft och vatten vid drift och rengöring av fordonen.

TRAFIKSLAG

Cykel, bil (bildelning och taxi), långfärdsbuss, läns- och stadstrafikbuss, spårtrafik, fartyg.

MÅLGRUPP

Företag som erbjuder tjänster med elsparkcykeldelning och/eller bildelning, taxiföretag, kommersiella bussbolag med längre bussresor, företag och offentliga organisationer som utför respektive ansvarar för kollektivtrafiken, kommersiella tågbolag, företag och offentliga organisationer som utför persontransporter till sjöss.

ANTAL FÖRETAG MED LICENS:

9

MÄRKNINGEN ADMINISTRERAS AV

Bra Miljöval.

MER INFORMATION

www.bramiljoval.se/omraden/persontransporter/

  • Bra Miljöval Budtransporter/lättgods

HÅLLBARHETSASPEKTER

Klimatpåverkan, miljöpåverkan vid tillverkning av fordon och drivmedel inklusive el, hälso- och miljöfarliga utsläpp till luft och vatten vid drift och rengöring av fordonen, sociala villkor ska redovisas.

Kraven kommer att ändras till ”Bra Miljöval Lokala godstransporter”. Bland annat kommer då även tung lastbil att omfattas, och kraven att öka på de sociala villkoren.

TRAFIKSLAG

Cykel, bil och lätt lastbil.

MÅLGRUPP

Företag som erbjuder transporter av gods med lätta fordon; till exempel budtransportföretag, företag som utför distribution, företag som hanterar återvinning, last-mile-leveranser.

ANTAL FÖRETAG MED LICENS:

4

MÄRKNINGEN ADMINISTRERAS AV

Bra Miljöval.

MER INFORMATION

www.bramiljoval.se/omraden/budtransporter/

  • Bra Miljöval Godstransporter

HÅLLBARHETSASPEKTER

Kraven styr mot en mycket hög andel spårtrafik, klimatpåverkan, miljöpåverkan vid tillverkning av el, hälso- och miljöfarliga utsläpp till luft vid drift av fordonen.

TRAFIKSLAG

Tåg och tung lastbil.

MÅLGRUPP

Företag som erbjuder godstransporter, främst på järnväg.

ANTAL FÖRETAG MED LICENS:

1

MÄRKNINGEN ADMINISTRERAS AV

Bra Miljöval.

MER INFORMATION

www.bramiljoval.se/omraden/godstransporter/

  • Svanenmärkta e-handelstransporter

HÅLLBARHETSASPEKTER

Klimat och fossilfritt, elektrifiering, energieffektivitet, fordon (euroklass, långsiktigt hållbara (el eller gas), hållbara råvaror i drivmedel, körbeteende, ruttoptimering, valbara krav (intermodala lösningar laddinfrastruktur, dynamisk ruttoptimering etc), arbetsvillkor, trafiksäkerhet, fraktdragande vikt i avtalet mellan transportör och e-handel, informationskrav (i ckeck-out).

Denna märkning är under arbete. Remiss planers i maj- april och beslut om kriterier i november 2022.

TRAFIKSLAG

Vägtrafik. Intermodala lösningar premieras genom ett valbart krav som gynnar gods på tåg och fartyg. Flyg begränsas/förbjuds.

MÅLGRUPP

Samtliga transport/logistikoperatörer som har sitt varumärke i check-outen när konsumenter e-handlar.

ANTAL CERTIFIERADE FÖRETAG

0 (märkningen är ännu under utarbetande)

MÄRKNINGEN ADMINISTRERAS AV

Nordisk Miljömärkning. Huvudman för Nordens officiella miljömärke Svanen.

MER INFORMATION

www.svanen.se

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.