EU vill förbjuda förbränningsmotorer år 2035

Transport EU driver på den gröna omställningen, inte minst på transportområdet. Just nu uppdateras en förordning som i praktiken kan förbjuda allt utom el- och vätgasdrift för personbilar och lätta lastbilar. En liknande förordning för tung trafik är på gång.

EU vill förbjuda förbränningsmotorer år 2035
EU vill förbjuda förbränningsmotorer. Foto: StockAdobe

EU förbereder en skärpning av lagstiftningen om koldioxidutsläpp från lätta fordon, som kan komma att stoppa all försäljning av bilar och lätta lastbilar med förbränningsmotor i framtiden. Just nu förhandlas nivåerna utifrån förslag från EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det här är ett förslag som lagts fram förra året och som förhandlas i råd och parlament, som ska komma överens. När det blir beslutat kan jag inte säga, det beror på hur långt ifrån varandra parterna står, säger Per Öhlund, utredare om fordonsregler på Transportstyrelsen.

EU vill förbjuda förbränningsmotorer – oavsett bränsle

I bakgrunden finns EU:s klimatåtaganden enligt Parisavtalet. Till skillnad från Sverige gör unionen inte skillnad på biogent och fossilt kol, utan föreslår striktare krav på koldioxidutsläpp från fordonen oavsett bränslets ursprung.

Som förslaget ser ut nu skulle kravet vara 55 procent lägre utsläpp till 2030 och 100 procent lägre utsläpp – i praktiken nollutsläpp – år 2035. EU-lagstiftningen riktar sig mot tillverkare som vill sälja fordon på den europeiska marknaden.

Så det kan bli svårt att sälja till exempel en biogasbil i Sverige år 2035?

Fakta

Fler EU-regler på gång

Krav på medlemsländerna att bygga upp en publik vätgas- och laddinfrastruktur.

Utsläppsrättshandel för transporter.

Batteriförordningen, som innehåller förslag om ökad återvinning och minskad klimatpåverkan från batteritillverkning.

Källa: OmEV

– Ja, det är helt riktigt. Det har varit svårt att komma överens om att inkludera biodrivmedel i det här regelverket. Från svensk sida gjordes några försök när lagstiftningen först infördes för drygt tio år sedan, då gällde det etanol. Det fanns möjlighet att tillgodoräkna en fördel för etanolbilar, men den möjligheten är inte kvar idag, säger Per Öhlund.

Vilka drivmedel blir det kvar?

– Ja, det är väl el, egentligen.

Den svenska linjen är enligt Per Öhlund att försöka få ännu lite skarpare krav på reduktion till 2030 än vad kommissionen föreslagit, alltså en snabbare omställning.

Förutom kraven för personbilar och lätta lastbilar, är även en revidering av kraven för tunga fordon på gång.

– För tunga fordon finns motsvarande lagstiftning, och där har man möjlighet att inkludera vätgasdrivna förbränningsmotorer som nollutsläpp. Den skrivningen finns inte i lagstiftningen för lätta fordon, säger Per Öhlund.

Även Euroklassningen påverkar

Ytterligare ett EU-regelverk som utmanar förbränningsmotorernas framtid är det om hälsopåverkande utsläpp. Till sommaren väntas EU komma med ett lagstiftningsförslag för de nya gränsvärdena för Euro7-klassning av motorer och fordon.

– Det sätter ramarna för hur förbränningsmotorer ska se ut för att få typgodkännande. Om det blir svårt att klara de kraven kommer det inte att finnas motorer för biodrivmedel heller, säger Per Öhlund.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.