EU-svepet: Företag ska styrka miljöpåståenden med standardiserad mätmetod

EU EU-kommissionen väntas lägga fram en ny standardiserad mätmetod för miljöpåståenden för att förhindra greenwashing. Ett förslag som delar svenska företag i olika läger. Veckans EU-svep tar även upp kommande lagförslag inom nedbrytbar plast och solenergi.

EU-svepet: Företag ska styrka miljöpåståenden med standardiserad mätmetod
EU förbereder en standard för hållbarhetsmarkering. Bilden visar inte EU:s förslag utan är en genrebild. Foto: Adobe Stock

I mars väntas kommissionen lägga fram ett förslag som kräver att företag styrker sina miljöpåståenden med en standardiserad mätmetod. Syftet med förslaget är att förhindra greenwashing, öka konsumenternas förtroende samt främja företag som har ett djupgående hållbarhetsarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Kritik har riktats mot förslaget

Enligt tidningen Euractive handlar kritiken om att förslaget i allt för stor utsträckning fokuserar på koldioxidutsläpp och mindre på återvinning och kemikalier. Läs mer om förslaget här.

Fakta

Det här är PEF-metoden

PEF (Product Environmental Footprint) är en metod för att beräkna och kommunicera produkters miljöavtryck. Metoden utvecklas av EU-kommissionen tillsammans med metoden OEF (Organisational Environmental Footprint) med syfte att kunna användas i styrmedel på EU-nivå. Metoderna har stora likheter med livscykelanalys enligt ISO 14044 som ligger till grund för bland annat miljödeklarationer (EPD).

Sedan den första lanseringen 2013 har metoderna stegvis vidareutvecklats. Den senaste versionen publicerades i december 2021 och rekommenderas av EU-kommissionen att användas av myndigheter och i privata initiativ som berör produkters miljöavtryck. I dagsläget finns dock ett antal andra metoder, ramverk och standarder som används i högre utsträckning.

Källa: Greendesk

I Sverige är flera företag och branschorganisationer oense om hur förslaget bör utformas. Oatly och flera av de växtbaserade företagen anser att kommissionens förslag om att använda PEF, som metod för att mäta och jämföra inte räcker.

Oatly vill jämföra alla livsmedel med varandra

Oatly skriver att “Vi tycker att det är väsentligt att använda en metod som möjliggör jämförbarhet mellan alla livsmedel medan PEF endast tillåter jämförelse mellan produkter i samma kategori som använder samma typ av funktionell enhet”.

Samtidigt vill branschorganisationen Jernkontoret att förslaget ska bli frivilligt, eftersom man inte tror att marknaden är redo för ett obligatoriskt krav.

24 procent mindre växthusgasutsläpp i EU

Den europeiska statistikbyrån Eurostat rapporterar att år 2020 uppgick utsläppen av växthusgaser som genererats av ekonomisk verksamhet i EU till 3,5 miljarder ton CO2-ekvivalenter. Jämfört med 2019 var det en minskning med 9 procent och jämfört med 2008 var det en minskning med 24 procent.

Största minskningen har skett inom leveranser av el, gas och luftkonditionering 41 procent, följt av gruvdrift och stenbrott med -38 procent och tillverkning, -27 procent.

EU öppnar samråd om solenergi

EU-kommissionen har öppnat ett samråd gällande en ny europeisk strategi för solenergi. Kommissionen har föreslagit att fördubbla andelen förnybar energi till 40 procent år 2030. Men på grund av exempelvis krångliga tillståndsprocesser i medlemsländerna går utvecklingen för långsamt. Kommissionen har därför beslutat att ta fram en vägledning för hur man kan minska varaktigheten och komplexiteten för dessa processer. Förslaget väntas presenteras under andra kvartalet i år. Du hittar samrådet här.

Nytt samråd inför förslag om nedbrytbara plaster

EU-kommissionen har öppnat ett nytt samråd inför ett kommande förslag om nedbrytbara plaster såsom, biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast. Du hittar samrådet här.

Enligt kommissionen utgör dessa plaster en procent av den europeiska plastmarknaden, men man räknar med en ökning på mellan fem till åtta procent fram till år 2025.

I nuläget gäller inga av EU:s hållbarhetskriterier för dessa plaster, medan konsumenterna förväntar sig att de är helt hållbara. Detta är något man vill undersöka i samrådet och i framtida lagstiftning. Ett lagförslag på detta väntas presenteras till sommaren i år.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.