EU-svepet: Företag uppmanas att förbereda sig inför Reach-ändringar

EU EU uppmanar företag att förbereda sig inför ändringar i kemikalielagstiftningen Reach. Frågan om skog debatteras flitigt och EU-kommissionen tillför miljardbelopp för att skydda havet. Det kan du läsa om i veckans EU-svep.

EU-svepet: Företag uppmanas att förbereda sig inför Reach-ändringar
EU-kommissionen uppmanar företag att förbereda sig på ändringar i REACH.

EU-miljard till havet: ”Viktigaste åtaganden någonsin”

Under konferensen om vårt hav (Our Ocean) som ägde rum i Palu i Indonesien förra veckan meddelade EU-kommissionen att de tillför nästan en miljard euro för att skydda havet. Det gör de genom 44 åtaganden inom områden som bekämpning av havsföroreningar, att främja hållbart fiske och att skapa hållbara ”blå” ekonomier.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Konkret handlar det om åtgärder för att stärka havsmiljöövervakningen och pengar till forskning, utveckling och nya innovationer. Kommissionen lyfter fram satsningen som ett av sina ”viktigaste åtaganden någonsin, uttryckt i värde”.

– Det belopp som EU avsätter i dag är betydande, men inte lika viktigt som den roll som havet spelar för vår existens, säger Virginijus Sinkevičius, EU:s kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske i ett uttalande.

Uppmaningen från EU: Förbered er på ändringarna i Reach

I oktober i år börjar ändringarna i Reach, som reglerar användningen av kemikalier i Europa, att gälla. Därför uppmanar nu EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, företag att börja förbereda sig inför ändringarna. ”Företag bör bekanta sig med de uppdaterade bilagorna och förbereda sig på att granska sina registerunderlag” skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Ändringarna handlar bland annat om skärpta informationskrav kring användning av kemikalier. De kommer också att påverka IUCLID, som är en programvaruapplikation som används för att samla in, lagra, underhålla och utbyta data om kemiska ämnen.

Vidare skriver Echa att de kommer att publicera råd relaterade till informationskraven senare i år.

Mer allmänna råd finns att läsa här.

EU-förslag: Hållbara hantverksprodukter ska få stärkt skydd

För första gången någonsin föreslår EU-kommissionen en ram som syftar till att stärka skyddet av europeiska hantverks – och industriprodukter. Syftet är att skydda traditionella produkter och sakkunskap både i och utanför Europa.

Det handlar främst om produkter som är skapade genom hållbara metoder, som Muranoglas och Donegaltweed.

Syftet med förslaget är att främja, locka och bevara kompetens och jobb i Europas regioner. Förslaget ska även göra det enklare för konsumenter att känna igen produkternas kvalitet och göra välgrundade val.

Avskogning på agendan när miljöutskottet sammanträder

Under två dagar, onsdag och torsdag, möts EU-parlamentets miljöutskott för att diskutera frågor som rör klimatet.

På onsdagen ska Christophe Hansen (PPE), som är skuggförhandlare i det förslag som handlar om att sluta importera varor som bidrar till avskogning och skogsförstörelse, presentera de ändringar han har utifrån EU-kommissionens förslag.

Förslaget, som är en förordning, syftar till att minimera konsumtionen av produkter som kommer från skogsförstöring. Det handlar om import av bland annat kakao, nätkreatur, oljepalm och gummi.

I slutet av förslaget som ska presenteras står det: ”Konsumtionen i EU svarar bara för 10 procent av den globala avskogningen. Icke desto mindre är föredraganden övertygad om att detta förslag kan göra stor skillnad inte bara för unionens bidrag till avskogningen utan även för den globala kampen mot oåterkallelig avskogning. EU är känt för att föregå med gott exempel.”

Läs hela förslaget här. 

Tyck till om regler kring övervakning av skogen

Inom skogsområdet debatteras även gemensamma kartläggningsregler för övervakning av kolförråd i skog – och marksektorn flitigt. Nu har EU-kommissionen presenterat en första skiss till en kommande förordning i frågan, där det är möjligt att gå in och lämna synpunkter.

Enligt kommissionen ska uppgifterna bidra till bättre underbyggda beslut om skogen. Vidare skriver de att målet är att öka allmänhetens förtroende för skogsförvaltningen, minska den olagliga avverkningen, uppmuntra och belöna en mer hållbar skogsförvaltning och stödja skogsbrukets klimatanpassning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.