Det här innebär regeringens miljonstöd till elektrifiering av tunga transporter

Transport 550 miljoner kronor, så mycket är stödet från regeringen till elektrifiering av tunga transporter. Snart öppnar Energimyndigheten utlysningen, och förhoppningen är att projekten ska bidra med kunskap om elektrifiering av transporter.

Det här innebär regeringens miljonstöd till elektrifiering av tunga transporter
550 miljoner kronor, så mycket är stödet från regeringen till elektrifiering av tunga transporter. Foto: Adobe Stock

Regeringen har beslutat om ett stöd på 550 miljoner kronor för att skynda på elektrifieringen av tunga transporter. Stödet riktar sig till aktörer som vill bygga upp elektrifierade regionala distributionskedjor av laddningsstationer, och täcker 100 procent av investeringskostnaden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Gustaf Länn.
Foto: Energimyndigheten

– Som det är nu kommer stödet att gå till publika ladd- och tankstationer för vätgas, som är tillgänglig för alla. Även berörda Länsstyrelser kommer vara med i bedömningen av ansökningarna. Fokus är på infrastruktur till regionala transporter, säger Gustaf Länn, uppdragsledare på Energimyndigheten.

Miljonstödet till regionala och inte nationella transporter

Att stödet är regionalt och inte nationellt har enligt Gustaf Länn, en förklaring.

– I statistiken för januari fanns 73 tunga lastbilar som är laddbara vilket vittnar om att elektrifieringen av tunga transporter är i en tidig utvecklingsfas. För att öka takten av elektrifierade tunga transporter, och minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser, så behöver tillgången till laddinfrastruktur inte utgöra ett hinder för företagen som väljer att göra de valen, säger Gustaf Länn och fortsätter:

– På regional nivå har det gjorts arbete i form av elektrifieringslöften där aktörer redan börjat diskutera initiativ, behov och hur man skulle kunna planera för infrastukturutbyggnad för att täcka den regionala geografin.

Stora oklarheter kring elektrifiering av lastbilar

Kraven för att få ta del av stödet är att ladd- och tankstationerna ska vara i bruk i minst fem år efter uppförandet, samt att projekten ska dela lärdomar. Det är fortfarande mycket man inte vet om elektrifiering av tunga transporter.

– Delar av allt man kommer göra under projektet vet man inte ännu. Att gräva i marken, dra fram kablar och liknande vet vi hur man gör, men vi vet ju inte hur lång tid det tar för åkerier att ändra sin affärsmodell, eller att förarna är beredda att ändra sitt beteende, säger Gustaf Länn och fortsätter:

– De här är ju på något sätt först ut och kommer säkert stöta på en del svårigheter, som man då kan förenkla genom att bjuda på kunskapen eller hitta case där det har gått bra.

Hur många kommer att söka stödet?

– Det är svårt att svara på. Några har redan hört av sig och visat intresse för det. Men det är väldigt olika i hur långt man har kommit. Vissa har redan gjort analyser och har en karta på över var man kan placera stationerna, medan andra är fortfarande i idé stadiet. Vi vet heller inte om de sju som hört av sig är alla, eller om det bara är toppen av isberget, säger Gustaf Länn.

Det finns 16 regionala elektrifieringslöften, och en nationell. I Östergötland finns flera potentiella regionala elektrifieringspiloter, bland de finns företag så som E.ON, Einride och Norrköpings Hamn AB som alla är intresserade av att bygga ladd- eller tanksationer.

“Väldigt komplexa projekt”

Förhoppningen är att utlysningen ska komma igång i mars. Men processen är lång och det krävs mer än att bara börja bygga, enligt Gustaf Länn.

– Det är väldigt komplexa projekt och det kan finnas svårigheter med alltifrån att dra fram tillräckligt med effekt till de här elladdpunkterna, till att söka tillstånd, förklarar han.

Är det här en del av klimatklivet?

– Nej, det är det inte, det delas ju ut av Naturvårdsverket. Men det är en bra fråga för de ger ju också stöd till det här. Vi behöver föra en dialog med de om vad som skiljer oss åt, säger Gustaf Länn.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.