”Vi skickar pengar rakt in i Putins ficka”

Klimat Regeringens förslag om sänkta drivmedelsskatter och fryst reduktionsplikt får tung kritik. Marknaden för biodrivmedel sätts i gungning och när fossila bränslen blir billigare kan man förvänta sig en ökad efterfrågan, enligt de forskare Miljö & Utveckling talat med. Andra stödåtgärder hade varit bättre.

”Vi skickar pengar rakt in i Putins ficka”
Professor Thomas Sterner. Foto: Nicklas Elmrin/StockAdobe

Höga energipriser har fått regeringen att agera, och föreslå ett stödpaket med bland annat sänkt drivmedelsskatt och fryst reduktionsplikt, samt mer pengar till bonus-malus-systemet. Detta för att mildra effekterna för hushåll och företag. Oppositionen har redan bjudit över och föreslår ännu större skattesänkningar.

I en intervju med Miljö & Utveckling förklarade energiminister Khashayar Farmanbar (S) regeringens resonemang, och hävdade att klimatmålen ändå kommer att kunna nås. Men att stötta hushåll och företag på det här sättet är kontraproduktivt, menar tunga aktörer som Miljö & Utveckling talat med.

”Förstör marknaden”

Cecilia Hermansson.

Cecilia Hermansson är forskare i finansiell ekonomi vid KTH och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Hon är kritisk till förslaget om fryst reduktionsplikt:

– Det skapar signaler till de inhemska producenter som kanske står i startgroparna att sätta igång och producera. På det sättet förstör man marknaden genom att inte hålla fast vid den långsiktighet man hade, säger Cecilia Hermansson.

Stöd behövs

Att satsa på breda stöd till alla hushåll är fel väg att gå, menar hon.

– Man ska vara ganska noga med att satsa på stöd som ges till hushåll som till exempel har brist på resurser, och inte jobba med skatter och priser som gör att vi efterfrågar ännu mer fossila bränslen. Man kan utforma det här på ett sätt som gör att vi inte vill köpa ännu mer rysk olja, om man säger så, säger Cecilia Hermansson.

”Motverkar sitt eget syfte”

Thomas Sterner. Foto: Nicklas Elmrin

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, är inne på samma linje.

– Det är bakvänt att utforma ett styrmedel så att det motverkar sitt eget syfte. Då skickar vi pengar, på två sätt, rakt in i Putins ficka. Vi köper mer olja, och vi höjer priset, säger han.

Sänkt skatt ökar efterfrågan på bensin och diesel, vilket gör att priserna drivs upp, säger Thomas Sterner. Det i sin tur innebär mer pengar till oljeexportörer som Ryssland. Thomas Sterner menar att det finns andra sätt att stötta hushåll och företag på.

– Om man vill sänka moms så kan man sänka på andra varor än bensin. Mat är en tänkbar åtgärd. Det är inte världens mest träffsäkra styrmedel men det är mycket bättre än att sänka just moms eller andra skatter på bensin, säger han.

”Ser en ryckighet”

Maria Stenström.

Maria Stenström är ansvarig för mobilitet och beteendefrågor på 2030-sekretariatet. Hon är inte forskare, men har mer än tjugo års erfarenhet av förändringsarbete inom transportsektorn. Hon tycker att stödpaketet sänder en ”mycket konstig signal”.

– När vi mer än någonsin behöver tydlighet och långsiktiga spelregler för att ställa om ser vi en ryckighet som signalerar att opinionssiffror är viktigare än klimatet.

Förväntade klimateffekter uteblir

Hon konstaterar att klimateffekterna från den förväntade ökningen av biodrivmedel kommer att utebli, när reduktionsplikten fryses.

– Det är helt rimligt att de som drabbas värst av snabbt ökade kostnader kompenseras, men det bör ske mer träffsäkert. Ett bidrag till åkerierna, mer stöd till barnfamiljer med låga inkomster, särskild stimulans till lantbruket och glesbygden – allt det kan och bör ske utan att gynna de fossila drivmedlen och äventyra klimatmålen, säger hon, och tillägger:

– Ett kort avbräck behöver inte hota målet, men risken är förstås att det blir långvarigt eller permanent – olyckligt när Klimatpolitiska rådet precis slagit fast att tempot måste öka. Än värre blir det förstås om högerpartierna och vänstern får igenom sin mycket större skattesänkning på det fossila.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.