Naturvårdsverket: Trafikverkets infrastrukturplan bidrar inte till klimatmålen

Transport Trafikverkets infrastrukturplan innehåller stora satsningar på järnväg i hela landet, samtidigt anser Joanna Dickinson, handläggare på Naturvårdsverket, att den inte bidrar till att nå klimatmålen.

Naturvårdsverket: Trafikverkets infrastrukturplan bidrar inte till klimatmålen
Naturvårdsverket kritiserar Trafikverket för infrastrukturplanen. Foto: Adobe Stock

Under tisdagen presenterade Trafikverkets sin infrastrukturplan och hur de ska fördela de 799 miljarder kronor de har i förfogande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

80 procent ska gå till att rusta upp järnvägen för att möta framtidens behov av mer klimatvänligt resande. Något som Joanna Dickinson, handläggare på

Joanna Dickinson.
Foto: Naturvårdsverket Joanna Dickinson. Foto: Naturvårdsverket

Klimatstyrmedelsenheten på Naturvårdsverket, är positivt med planen

– Det är positivt att det ligger stora satsningar på järnväg. Det behöver man ju i ett transportsystem som är energieffektivt i framtiden, säger hon.

Infrastrukturplanen missar klimatmålen

Naturvårdsverket har tidigare kritiserat Trafikverket för att underlaget till infrastrukturplanen missar både klimatmålen, luftkvalitetsmålen och övriga nationella miljömål. Nu när planen är presenterade anser Joanna Dickinson att planen fortsätter på samma spår.

– På totalen så bidrar inte infrastrukturplanen till att trafikens klimat- och miljöpåverkan minskar, säger Joanna Dickinson och tillägger:

– Att luftföroreningarna från trafiken, som beräknas orsaka 3000 dödsfall per år, blir kvar om bilar drivs på biodrivmedel, det nämns inte alls.

För stora satsningar på motorvägar i städer

Hon menar exempelvis att Trafikverket lägger allt för stora satsningar på att bygga ut motorvägar i och kring städer, när myndigheten i stället borde prioritera hållbara transporter.

– Det som helt saknas i planen är vad man kan göra med den infrastruktur som finns. Jag tänker då på vägnätet i och runt om städer. Där kan man omfördela körfälten från bil till buss, spårvagn eller cykelbanor. Den åtgärden finns inte med alls, säger Joanna Dickinson.

Hon saknar också satsningar på hållbara transporter i de stadsmiljöavtal som finns, något som Fossilfritt Sverige föreslagit.

Hur hade du önskat att den här infrastrukturplanen såg ut?

– Man borde ha tagit fram ett alternativ för de här större städerna i Sverige, jag tänker på de med 60 000 invånare och uppåt, kring vad som skulle hända om det sattes krav på att alla satsningar i en stad ska bidra till hållbara transporter. Då skulle kollektivtrafik och cykelsatsningar få en betydande större andel av pengarna, och troligtvis skulle det inte bli så många av de här stadsmotorvägarna som nu kommer generera väldigt mycket trafik, säger Joanna Dickinson och fortsätter:

– Nu missar man chansen till att visa vad man skulle kunna göra för att minska biltrafiken i städer, som man i stället gör i många andra europeiska städer. Där har ju Trafikverket en viktig roll.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.