Delegationens 10 förslag för ökad cirkularitet

Cirkulär ekonomi Delegationen för cirkulär ekonomi har lämnat sin årliga rapport till regeringen. Tio förslag lyftes fram särskilt, däribland ett krav på offentlig sektor att använda Sin-listan och sanktioner för byggfirmor som missar att sortera sitt avfall.

Delegationens 10 förslag för ökad cirkularitet
Delegationens ordförande Åsa Domeij lämnade över rapporten till miljöminister Per Bolund.

Både morot och piska, men framför allt kunskapsuppbyggnad och förslag på nya regelverk. Så kan årets rapport från Delegationen för cirkulär ekonomi sammanfattas. Ordförande Åsa Domeij lyfte fram tio förslag när hon överlämnade rapporten till miljöminister Per Bolund (MP).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det finns ganska många förslag i den här rapporten, men här är några som vi lyft fram lite extra, sade hon och räknade sedan upp de tio förslagen.

1 Nytt miljömål

Först ut är att skapa ett nytt miljömål i miljömålssystemet. Det föreslås få heta ”Ett resurseffektivt samhälle”. Tanken med det är bland annat att de andra miljömålen ska ses över så att även de bidrar till ökad cirkularitet. Blir cirkularitet ett miljömål så kommer också hela verktygslådan med etappmål och indikatorer på plats.

2 Kartlägg

Förslag två handlar om att kartlägga resursflöden och hur de förändras. Det gäller alltså att kunna mäta hur cirkulär ekonomin är. Här behövs en hel del arbete, eftersom det idag saknas en standard för hur man mäter cirkularitet.

Till att börja med vill delegationen bland annat att SCB får i uppdrag att mäta hur stor del av ekonomin som kommer från cirkulärt respektive linjärt flöde. Delegationen tycker också att staten ska subventionera både att ett system för certifieringstjänster för mätning av cirkulär ekonomi och användandet av dessa.

3 Cirkulärt lyft

Klimatfrågan har sitt klimatkliv, och nu är det dags för ett cirkulärt lyft, menar delegationen. Det handlar förstås om industrin och hur den ska kunna bli bättre på att dra nytta av omställningen.

4 Design

En statlig satsning krävs för att få till designen så att det blir möjligt att ställa om till en mer cirkulär ekonomi, menar delegationen.

– Designfrågorna har bara blivit tydligare och tydligare i delegationens arbete. Om man inte gör rätt från början är det nästan hopplöst att försöka åstadkomma en cirkulär ekonomi. Dels blir produktens kvalitet dålig, så att den håller sämre. Dels kan dålig design omöjliggöra materialåtervinning. Vi vill att en myndighet blir samordnande i en nationell satsning på design, sade Åsa Domeij.

5 Upphandling

Offentlig sektor ska få hjälp att upphandla mer cirkulärt, enligt rapporten.

– VI vet att det finns ett stort intresse, men man har svårt rent praktiskt att få till den cirkulära upphandlingen, sade Åsa Domeij.

6 Konsumenterna

Konsumenternas beteende behöver ändras. För att nå dit föreslår delegationen en utredning om hur man kan få fram fler morötter för att få konsumenterna att justera sitt beteende.

– Det kan handla om momsfrågor på begagnat eller skattefrågor. Vi har ju till exempel lyft den dubbla kemikaliebeskattningen på elektronik som är ett problem. Att ha samma skatt när en elektronikpryl säljs begagnat försvårar konkurrensen för begagnatmarknaden, sade Åsa Domeij.

7 Kemikalierna

Offentlig sektor bör gå före när det gäller att fasa ut kemikalier ur kretsloppen, enligt delegationen. Ett sätt är att göra det obligatoriskt för offentlig sektor att använda den så kallade Sin-listan, Chemsecs lista över särskilt farliga ämnen.

8 Likvärdiga miljöriskbedömningar

Delegationen vill att reglerna för hälso- och miljöriskbedömningar ska vara samma för återvunnet material som för jungfruligt.

– Det är väldigt tydligt i diskussionerna med näringslivet att om man ställer tuffare krav på det som är återvunnet än det som är jungfruligt så försvårar det användningen av återvunnet material, sade Åsa Domeij.

9 Kvotplikt och återvinningscertifikat

Delegationen föreslår kvotplikt för återvunnen plast, fosfor och kväve, och ett bonus-malus-system för avfall.

– Man ska kunna ställa krav på en viss del återvunnet material i det som tillverkas. Det skulle antagligen skynda på utvecklingen, sade Åsa Domeij.

10 Bygg

Byggsektorn får särskild uppmärksamhet i rapporten, för här finns mycket avfall och klena regelverk, enligt delegationen.

– Där är en enorm materialanvändning, och sorteringen är ofta inte så bra som den borde vara. Vi vill skärpa kontroll och sanktioner, sade Åsa Domeij.

Rapporten togs symboliskt emot av miljöminister Per Bolund, över länk.

– Jag ser fram emot att få gräva ner mig djupare i rapporten, sade han, och utlovade intensivt arbete från regeringens sida framöver.

Hela rapporten finns att hämta här.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.