Almedalsveckan igång: ”Politikerna har satt sig i baksätet”

Almedalen 2022 Almedalsveckan är nu i full gång och Miljö & Utveckling är på plats. Stort fokus ligger på att klara utmaningarna inom klimatområdet samtidigt som flera besökare ger politikerna bakläxa.
– Man piskar upp motsatsförhållandena, när man istället behöver breda överenskommelser, säger Filip Johnsson, professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola.

Almedalsveckan igång: ”Politikerna har satt sig i baksätet”
Miljö & Utveckling är på plats i Almedalen. Foto: Emmy Westling
Anna Denell, hållbarhetschef vid Vasakronan.

Hej Anna! Vad gör du på Almedalsveckan?

– Jag är här för att jag blivit inbjuden att delta i olika panelsamtal. De flesta handlar om cirkulärt byggande eller klimatpåverkan från byggprocessen. Sedan handlar några om energi och energisystemet. Imorgon ska jag till exempel vara med i en debatt som handlar om solparker, så det är lite allt möjligt.

Vad hoppas du på att få ut av veckan?

– Att plocka upp nya idéer för att strecha oss ännu mer. På Vasakronan har vi högt ställda mål, men det är alltid bra att få nya intryck. Jag var till exempel på en lunch idag där man pratade om en ny teknik för att göra cementen koldioxidfri. Det kanske hade tagit längre tid för mig att snappa upp om jag inte hade varit här.

Vad hoppas du ska ha hänt till nästa år inom klimatområdet?

– En väldigt stark känsla när man pratar miljö och klimat är att det finns mycket kraft för att ställa om bland många företag och inom forskning och finansiering. Tyvärr har politikerna satt sig i baksätet. Tittar man på den praktiska politiken just nu är det mycket som faktiskt är klimatskadlig i vissa sammanhang. Så inför nästa år hoppas jag att vi har fått en regering som inser vikten av klimatkrisen och att vi har hittat ett system där politiker inte vill fiska röster med klimatvidriga åtgärder.

Filip Johnsson, programchef vid Mistra Electrification och professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola.

Hej! Du var precis med i ett panelsamtal om klimat, säkerhet och resurser och hur vi ska hantera två kriser samtidigt. Vad var ditt viktigaste budskap under samtalet?

– För det första pågår det väldigt många bra saker, inte minst med omställningen av industrin och transportsektorn. Samtidigt ser vi att politiken ligger efter och bidrar till polariseringen i stället för breda överenskommelser. Så jag är lite besviken på politiken faktiskt. Man pratar om kärnkraft mot vindkraft, när det i själva verket inte är ett motsatsförhållande. Just nu behöver vi till exempelvis mycket vindkraft, sedan kanske vi behöver kärnkraft på sikt som är konkurrenskraftig. Man måste kompromissa om man ska ställa om, och som jag ser det är politikens roll är att hjälpa människor att se lite längre bort än bara det privata och egoistiska.

Vad hoppas du få ut av veckan?

– Att ha stimulerande diskussioner och träffa många som arbetar inom samma område. Det är också en bra start på semestern, alla är lite så där laid back.

Hur viktigt är det med Almedalen?

– Almedalen är väl lite plus och minus. Det kanske inte är så jätteviktigt för personer som inte är här, men för oss som är här är det intressant och givande att träffas i informella nätverk. Men det är lite svårt att bedöma hur viktigt det faktiskt är.

Vad hoppas du ska ha hänt till nästa år?

– Jag hoppas att alla företag som satt upp mål och jobbar med klimatfrågan fortsätter med det och att det finns ett ännu större fokus på att ställa om, att man verkligen gör något. Det tycker jag att många företag har börjat arbeta allt mer aktivt med. Det är inte lika mycket greenwashing längre, så jag hoppas att det arbetet fortsätter.

Så företag är lite bättre än politikerna med andra ord?

– Just nu tycker jag det. Samtidigt hänger företagens omställning naturligtvis ihop med att politiken satt upp styrmedel och krav. Men just nu ligger politikerna efter många företag. Det kanske handlar om att det är valår, att man försöker hitta sin grej i en allt mer komplex värld. Man piskar upp motsatsförhållandena, när man istället behöver breda överenskommelser. Det tycker jag är tråkigt.

Från vänster: Lotta Hovhammar, kommunikationsansvarig på Svenskmärkning. Evelyn Berkley, digital kommunikatör på Svenskmärkning.

Hej! Vad gör ni här på Almedalen?

– Vi är här för att vara med i diskussionen om vad som händer med svenska livsmedel. Den är väldigt aktuell idag, inte minst på grund av kriget och kostnadsökningarna i producentledet. Det är ett enormt fokus på att köpa svenskt just nu och det är jätteviktigt att vi har svenska råvaror, att vi har kvar våra livsmedelsföretag och har en handel som kan erbjuda svenska livsmedel.

Vad hoppas ni på få ut av veckan?

– Att träffa och prata med människor och diskutera de här högaktuella frågorna. På grund av kostnadsökningarna ser vi tyvärr att svenska lantbruk börjar lägga ner, vilket kommer ha en stor påverkan långt fram, inte minst på klimatet. Som det är just nu exporterar vi dessutom en stor del av våra livsmedel och vårt eget klimatavtryck, när vi har ett land som vi faktiskt kan producera hållbara och trygga livsmedel i. Vi har vatten, hagar, odlingsmark som vi måste ta till vara på. Det är faktiskt en skyldighet att vi gör det. Så vi hoppas höra att det finns en gemensam tanke och ett samförstånd.

Vad hoppas ni ska ha hänt inom klimatområdet till nästa år?

– Vi vill att livsmedelsstrategin, som alla partier är överens om, ska vara mer aktiv och att man verkligen lever upp till den. Och där har även vi en viktig roll, att göra det enkelt för konsumenter att göra medvetna val. Det måste vara förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. Vi hoppas att politikerna ska förstå värdet av det i hela kedjan.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.