Almedalen: Ökad cirkularitet i byggsektorn – vad krävs?

Almedalen Med representanter från både byggbolag, arkitektkontor och beställare vill Miljö & Utveckling lyfta frågan om vad som krävs för att öka cirkulariteten i byggsektorn.

Almedalen: Ökad cirkularitet i byggsektorn – vad krävs?
AdobeStock

Tisdagens seminarium handlar om byggsektorn, en av de sektorer i Sverige som skapar allra mest avfall. Att öka cirkulariteten är ett sätt att få ned mängden avfall och minska klimatpåverkan. Men det är svårt. NCC, som satsat på cirkularitet, meddelade i våras att man lägger ned satsningen Loop Rocks (läs mer här). Flera initiativ finns, men när blir det standard med återvunna byggmaterial vid nyproduktion och renovering?

Medverkande: Viveke Idh Återvinningsindustrierna, Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef Tengbom, Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC, Riksdagsledamot Emma Hult (MP), ordförande i civilutskottet

Debatten leds av Ingar Lindholm, chefredaktör Miljö & Utveckling
Tid och plats: 2 juli, 13.00-14.00 i Teatersalongen.

Läs mer: Här finns hela programmet för Miljö & Utveckling under Almedalsveckan

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.