EU-svepet: Miljöministrarna överens om en rad klimatförslag

EU En ny agenda för att skydda haven, förslag om att höja ambitionerna för grönt flygbränsle och en uppgörelse bland miljöministrarna om EU:s klimatlagstftning. Det är några av de punkter som stått på EU:s agenda i veckan.

EU-svepet: Miljöministrarna överens om en rad klimatförslag
Veckans EU-svep är full av matnyttiga nyheter. Foto: Adobe Stock.

Massivt lagförslag om ökat naturskydd

”Banbrytande”. Så beskriver EU-kommissionen det lagförslag om ökat naturskydd som de presenterade förra veckan och som Miljö & Utveckling rapporterat om. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Lagförslaget står på två ben. Det första syftar till att återställa skadade europeiska ekosystem till 2050, det andra till att halvera användningen av farliga och kemiska bekämpningsmedel till 2030. 

– Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden hotar själva grunden för vårt liv på jorden. Men vi har gjort framsteg när det gäller att ta itu med klimatkrisen och i dag lägger vi till två lagar som innebär ett stort steg framåt. När vi återställer naturen kan den fortsätta att tillhandahålla en ren luft, rent vatten och ren mat och den kan skyddas mot klimatkrisens värsta effekter, sade Frans Timmermans, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den gröna given.

Förslaget välkomnas och kritiseras

Förslaget om att återställa skadade ekosystem har fått positiv respons från flera miljöorganisationer.

– För att säkra en framtid för mänskligheten är att återställa naturen lika viktigt som att ta itu med klimatförändringarna, och denna lag lägger grunden för att ta tillbaka den biologiska mångfalden från randen i EU, säger Ioannis Agapakis vid ClientEarth i ett pressmeddelande.

Förslaget om att minska farliga bekämpningsmedel har däremot kritiserats.  Bland annat menar Nina Holland, forskare vid Corporate Europé Observatory, att ambitionerna är för låga.

– Det är bra att se att ett förslag med bindande EU-mål och nationella mål äntligen ligger på bordet. Det som föreslås är dock egentligen ett absolut minimum. 1,2 miljoner medborgare  har krävt en minskning av syntetiska bekämpningsmedel med 80 procent till 2030, och en fullständig utfasning till 2035. Nu är det upp till EU:s medlemsländer och Europaparlamentet att öka ambitionen, och inte böja sig för påtryckningar från industrin att hålla vårt matsystem i bekämpningsmedlet låst, säger hon i en kommentar.

Även Clara Bourgin vid Friends of the Earth Europé kritiserar förslaget.

– EU-kommissionen kunde ha gått mycket längre för att få till stånd ett bekämpningsmedelsfritt jordbruk mycket tidigare, säger hon.

EU:s miljöministrar har nått en uppgörelse

Efter långa förhandlingar under natten mot onsdagen har EU:s klimat – och miljöministrar nått en uppgörelse om fem av lagförslagen i EU:s klimatpaket Fit for 55.

I stora drag vill ministrarna se samma ambitionsnivå som EU-kommissionen. Det handlar om skärpt handel med utsläppsrätter, skärpta mål för utsläppsminskningar i övriga sektorer som inte omfattas av handel med utsläppsrätter, regler för utsläpp och upptag av koldioxid från mark och skog, nya skärpta koldioxidkrav för nya personbilar och nya lätta lastbilar, samt inrättandet av en social klimatfond.

För utsläppshandelssystemet ETS vill ministrarna att koldioxidutsläppen ska minskas kraftigt. Innan skulle minskningen vara 43 procent till 2030, nu ska minskningen bli 61 procent till 2030, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det är dock en lägre ambition än parlamentet som vill se en minskning med 63 procent.

− Vi hade velat se ännu tuffare krav vad gäller utsläppen för nya bilar och vi hade också gärna sett en mindre, ny EU-fond. Men tiden är knapp och det är väldigt viktigt att vi får detta paket på plats så snabbt som möjligt, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Utöver klimatpaketet enades klimatministrarna om att förbjuda varor som bidrar till avskogning eller skogsförstörning. Det handlar om bland annat palmolja, nötkött, timmer, kaffe, kakao och soja.

Nästa steg är att Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens innan förslagen kan klubbas.

Här finns miljöministrarnas uppgörelse att läsa. 

Ny agenda för att skydda haven

På tisdagen presenterade EU-kommissionen en ny agenda för internationell världshavsförvaltning med åtgärder för ett rent och hållbart förvaltat hav.

Nyckelåtgärderna är bland annat att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald, skydda havsbotten genom att förbjuda djuphavsutvinning, säkerställa ett hållbart fiske med nolltolerans mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Man anslår även 1 miljard euro till havens och kusternas biologiska mångfald, samt 350 miljoner per år till havsforskning (2021-2027).

Nya klimatförslag väntas i november

I slutet av november kommer EU-kommissionen presentera två nya klimatinitiativ, rapporterar Agence Europe och Europaportalen. Det är förslag om en EU-förodning om koldioxidcertifiering samt en revidering av koldioxidutsläppsregler för tunga fordon.

Transportledamöter vill växla upp ambitionerna för gröna flygbränslen

85 procent av flygbränslet ska vara hållbart till 2050. Det var ett av de förslag som ledamöterna i utskottet för transport och turism antog på tisdagen. Förslaget hör till ReFuelEU-initiativet som ingår i EU:s stora klimatpaket Fit for 55, som ska bana vägen för ett klimatneutralt Europa. Kommissionens förslag är att 63 procent av flygbränslet ska vara hållbart till 2050.

Transport – och turistutskottet föreslår även att el och vätgas ska ingå i den nya bränslemixen, samt att man inrättar en hållbar luftfartsfond.

Handelssaktioner kan drabba de som byter mot hållbarhetsprinciper

Förra veckan presenterade EU-kommissionen en ny plan för hur EU:s handel ska bli grönare, rättvisare och mer hållbar, rapporterar Europaportalen. Bland annat föreslår EU att handelssanktioner ska kunna användas när handelspartners byter mot grundläggande bestämmelser om hållbar utveckling.

– Våra handelsavtal ger oss inflytande på världsscenen och stödjer ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling – men från och med nu vill vi göra dem till en ännu större drivkraft för positiv förändring. Vi kommer att engagera och stödja våra partners för att få detta att hända, säger EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis i ett uttalande enligt Europaportalen.

EU-stöd för att investera i hållbar energi

Nu är det fritt fram för kommuner och lokala mynidgheter att ansöka om EU-stöd för att investera i hållbar energi. Det är den fjärde ansökningsomgången för initiativet, EU City Facility (EUCF), som syftar till att stödja kommuner och lokala myndigheter att påskynda investeringar i hållbar energi.

Bidraget är inte avsett att direkt finansiera energiåtgärder utan snarare för att utveckla ett investeringskoncept, inklusive marknads- och juridiska analyser och förstudier, som syftar till att öppna dörrar för framtida investeringar.

Ansök här.

Naturskyddsföreningen anmäler Sverige till EU

Den svenska skogsvårdslagstiftningen står i strid med EU-rätten, det anser Naturskyddsföreningen och anmäler därför Sverige till EU-kommissionen.

– Varken politiker eller myndigheter verkar vilja göra vad som krävs för att Sverige ska leva upp till EU:s regelverk, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Några av bristerna som Naturskyddsföreningen lyfter fram är; systemet för skydd av arter samt Skogsstyrelsens föreskrifter om skydd för fåglar och andra skyddade arter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.