OECD varnar: Globalt plastavfall kan tredubblas till 2060

Internationellt Globalt plastavfall beräknas nästan tredubblas till 2060. Men med en snabb och ambitiös politik kan kurvan vändas, slår OECD fast i en ny rapport.

OECD varnar: Globalt plastavfall kan tredubblas till 2060
I en ny rapport varnar OECD för att globalt plastavfall kan tredubblas till 2060. Foto: Adobe Stock.

I rapporten Global Plastic Outlook: Policy Scenarios to 2060 som publicerades på fredagen varnar OECD för att mängden plastavfall över hela världen riskerar att nästan tredubblas under de kommande fyra decennierna. Det skulle enligt författarna bakom rapporten vara förödande och bland annat leda till kraftigt ökade växthusgaser och försämrade hälsoeffekter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Utifrån dagens utveckling förutspår rapporten att två tredjedelar av plastavfallet år 2060 kommer att komma från kortlivade produkter som förpackningar, leksaker, konsumentvaror, hushållsartiklar och textiler.

Rapporten slår fast: Kurvan går att vända

Men den negativa utvecklingen går att vända. Enligt rapporten kan politiker, genom att vidta kraftfulla åtgärder, drastiskt minska omfattningen av framtida miljöskador.

”Ambitionsnivån för politiken och det internationella engagemanget kommer att avgöra i vilken utsträckning plastföroreningarna minskar” skriver författarna i rapporten.

FAKTA

De åtgärderna föreslår OECD för att undvika de värsta scenarierna:

  • Skatter på plast, inklusive på plastförpackningar
  • Incitament för att återanvända och reparera plastföremål
  • Mål för återvunnet innehåll i nya plastprodukter
  • System för utökat producentansvar (EPR).
  • Förbättrad infrastruktur för avfallshantering
  • Ökad skräpinsamling
Källa: OECD

Rapporten andra av två delar

Rapporten är den andra av två delar. Den första delen Global Plastic Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options publicerades i februari och visar att plastavfallet har fördubblats under de senaste två decennierna.

Kort efter det rapportsläppet lovade FN:s medlemsländer under FN-mötet i Nairobi att senast 2024 förhandla fram ett juridiskt bindande avtal för att stoppa plastföroreningar.

Samtidigt, skriver författarna bakom rapporten, möter de växande ambitionerna att ta itu med problematiken kring plastföroreningar motvind. Inte minst på grund av ökade geopolitiska spänningar till följd av kriget i Ukraina samt en ojämn ekonomisk återhämtning efter coronapandemin, skriver de.

Därför hoppas de att deras senaste rapport ska trycka på det globala arbetet att minska plastavfall i naturen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.