-->

Utredare hoppas på ökad avfallssortering

Cirkulär ekonomi Kommunen ska inte längre ha monopol på att samla in det som kallas ”kommunalt avfall”. Istället ska verksamheter kunna välja vem som tar hand om soporna, vilket utredaren hoppas ska ge ökad avfallssortering. Avfall Sverige är kritiskt.

Utredare hoppas på ökad avfallssortering
Utredaren Ethel Forsberg tror på ökad avfallssortering. Foto: Rickard L Eriksson

Till exempel matavfall, pappershanddukar och annat liknande avfall från företag hamnar idag i samma system som hushållsavfallet. Kommunen har ansvar att ta hand om soporna. Nu har regeringen utrett om det är möjligt att låta verksamheter själva välja vem som tar hand om deras kommunala avfall, och utredaren Ethel Forsberg kommenterar resultatet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vilka är era viktigaste förslag?

– Vår utformning av frival för verksamheter, som innebär ett enkelt anmälningsförfarande med rapporteringsskyldighet. Det ger transparens och underlag för tillsyn, granskning och bra förutsättningar för cirkulär affärsutveckling, säger hon till Miljö & Utveckling.

Av utredningen framgår att det inte finns någon statistik över verksamheters kommunala avfall. Beräkningar har ändå gjorts, och pekar på att det är en relativt liten del – ungefär 1,5 procent – av Sveriges samlade avfallsmängd. Det mesta kommer från hotell och restauranger. Det är dock inte klart hur avfallet ska klassificeras i framtiden, eftersom begreppet ”kommunalt avfall” är nytt.

Marknad ska skapa nya tjänster

Tanken är att skapa en marknad för privata avfallsinsamlare, som ska kunna hitta nya insamlingslösningar och tjänster.

– Det viktigaste resultatet är att sorteringen av återvinningsbara material kommer att öka, att avfallet kommer att minska och att nya affärsmodeller för återvinning av material utvecklas på den nya marknaden. Potentialen är stor, 80 procent av det kommunala avfallet kan sorteras och återvinnas, säger Ethel Forsberg.

Totalt bedöms upp till 14 000 verksamheter komma att välja en annan avfallstjänst. Utredningen föreslår att kommunerna ska utöva tillsyn och även kunna ta ut en tillsynsavgift. Det ska också finnas ett årligt rapporteringskrav på de som samlar in och tar hand om avfallet.

Vi har sett problem med dumpade sopor runt om i landet. Hur resonerar ni kring det i utredningen?

– Flera av de exempel på allvarliga miljöbrott på avfallsområdet som vi sett den senaste tiden handlar inte om verksamheters kommunala avfall. Men oavsett det, har vi konstaterat att tillsynsverksamheten på avfallsområdet är mycket svag. Den är mestadels reaktiv. Kommer det in en anmälan om brott, inspekterar man.  Med vårt förslag till frival får tillsynsmyndigheterna bra underlag för sin tillsyn, säger Ethel Forsberg.

Utrett flera gånger

Frågan om avfallshanteringen har utretts flera gånger tidigare, och frågan om att luckra upp det kommunala ansvaret är omdiskuterad.

Tony Clark, vd på Avfall Sverige.Foto: André de Loisted

– Den svenska modellen, som varit så framgångsrik, bygger i grunden på ett sammanhållet kommunalt ansvar för avfallet. Det är ett väl fungerande system och jag ser ingen anledning att slå sönder det för att driva igenom symbolpolitik, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark i en kommentar.

Tror ej på ökad cirkularitet

Enligt Avfall Sverige behövs en rad andra beslut innan det går att diskutera frival. Till exempel producentansvar för textil, bostadsnära insamling av förpackningar och krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall.

Tony Clark är också kritisk till utredningens slutsats att frival ska leda till ökad cirkularitet.

– Utredningen visar inte hur ett frival bättre ska bidra till en cirkulär ekonomi. När fler aktörer engageras kring verksamheternas avfall lär vi däremot se ökade transporter, dyrare hantering, ökat tillsynsbehov och större administrativ börda för kommunerna, menar han.

Utredaren vill se att den nya lagstiftningen är på plats och börjar gälla 1 januari 2022.

Här finns hela utredningen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.