Svenskar vill ha strängare klimatåtgärder för att ändra beteenden

Klimat Tre av fyra svenskar vill att regeringen skärper klimatåtgärder i syftet att förändra beteenden. Det visar en ny undersökning från Europeiska investeringsbanken. Endast 49 procent av svenskarna tror att Sverige kommer att klara att minska sina utsläpp enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Svenskar vill ha strängare klimatåtgärder för att ändra beteenden
Svenskar vill ha strängare klimatåtgärder för att ändra beteenden. Foto: Adobe Stock

Den fjärde upplagan av Europeiska investeringsbankens, EIB, klimatundersökning visar att 76 procent av svenskarna är positiva till strängare åtgärder från regeringens sida för att människor ska ändra sina beteenden. Det är en ökning med sex procentenheter jämfört med föregående år.

Fakta

Om klimatundersökningen

Europeiska investeringsbanken har publicerat den fjärde upplagan av EIB:s klimatundersökning, som är en ingående undersökning av hur medborgarna uppfattar klimatförändringarna.

Den fjärde upplagan av EIB:s klimatundersökning gjordes i samarbete med marknadsundersökningsföretaget BVA, och syftar till att bidra till den bredare debatten om attityder och förväntningar i fråga om klimatåtgärder.

Över 30 000 personer deltog i undersökningen mellan den 26 augusti och den 22 september 2021, med ett representativt urval för vart och ett av de 30 länder som ingick i undersökningen.

BVA är ett opinions- och konsultföretag och är specialiserat på beteendestyrd marknadsföring. De kombinerar datavetenskap och socialforskning för att få fram data. BVA ingår i Worldwide Independent Network of Market Research (WIN).

Källa: EIB

– Trots vissa generationsbetingade och sociodemografiska skillnader förefaller en stor majoritet av svenskarna vilja ha strängare åtgärder och verktyg, till exempel renare energikällor, för att de ska kunna bekämpa klimatförändringarna, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros i ett pressmeddelande.

Knapp majoritet tror Sverige kommer misslyckas i omställningen

Nästan tre av fem svenskar anser sig vara mer oroande över klimatkrisen än vad regeringen är.

Endast 49 procent av svenskarna tror att Sverige kommer att klara att drastiskt minska sina koldioxidutsläpp till år 2050, enligt Parisavtalet.

Den siffran kan jämföras med tyskarna där endast 37 procent tror landet kommer lyckas med utmaningen. I Danmark och Finland ligger siffrorna på samma nivå som i Sverige.

Fler vill se tuffare åtgärder för att ändra beteenden

Undersökningen visar också att tre fjärdedelar av svenskarna är positiva till att regeringen inför strängare åtgärder, liknande dem som vidtogs för att bekämpa covid-19-krisen, för att människor ska ändra sina beteenden.

Som förslag på åtgärder vill 66 procent av svenskarna se en skatt på på varor och tjänster som bidrar mest till den globala uppvärmningen. Nära nio av tio, 89 procent, vill se en femårig minimigaranti på alla elektriska eller elektroniska produkter och en övervägande majoritet, 82 procent, vill ersätta kortdistansflyg med utsläppssnåla snabbtåg.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste