Starka reaktioner på klimatsatsningarna i regeringens budget

Politik Regeringen har presenterat budgeten för nästa år. Nu kommer starka reaktioner från näringslivet och olika organisationer på klimatsatsningarna som både ses som positiva, och samtidigt inte tillräckliga.

Starka reaktioner på klimatsatsningarna i regeringens budget
Finansminister Magdalena Andersson tillgänglig på riksdagstrappan för möjlighet till fotografering och enskilda frågor. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under måndagen presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetförslag. Nu kommer reaktioner från både näringsliv och branschorganisationer. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv anser att det saknas tillräckliga stöd för företag i klimatvänlig teknik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det råder just nu stor osäkerhet om förutsättningarna för investeringar i en lång rad verksamheter som behövs för att klara klimatomställningen. Tyvärr visar regeringen lite förståelse för det i budgeten. Regeringen behöver vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa en fungerande elförsörjning och att underlätta tillståndsprocesserna, säger Jan-Olof Jacke, i ett pressmeddelande.

”Få satsningar på ett förändrat beteende”

2030-sekretariatet som ska underlätta den svenska omställningen av transportsektorn menar att klimatet inte får så stor plats i budgeten som det skulle behövas.

– I år borde regeringen komma med en budget som förstärker omställningen. Vi lämnar pandemin, har vant oss vid digitala möten, men vi ser få satsningar som syftar till att stärka ett förändrat beteende, kommenterar Jakob Lagercrantz, VD på 2030-sekretariatet, i ett pressmeddelande.

Inledningsvis nämner också organisationen att endast 1,8 procent av årets anslag fördelas på ett 50 tal åtgärder. De skriver även att den största delen av medlen till klimatåtgärder kommer dessutom från EU medan en mindre del är pengar från svenska staten.

Svensk Vindenergi positiva med vill se mer

Branschorganisationen Svensk Vindenergi är positiva till de satsningar som regeringen lägger fram. Samtidigt vill de se snabba uppföljningar av satsningarna med nya regler och direktiv.

– Behovet av el väntas bli minst dubbelt så stort inom 20 år, och det ställer krav på en kraftig utbyggnad av elproduktionen och elnäten. Regeringens budgetsatsningar kommer att bidra till det, men de måste följas upp av fler åtgärder, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

En viktig åtgärd som Svensk Vindenergi nämner är att förändra och förenkla de regler som omfattar utbyggnaden av elproduktion och elnät.

Förslår skatt på flygbränsle och slopad dieselrabatt

Naturskyddsföreningen ser positivt på ökade satsningar på klimatomställning och skydd av värdefull natur. Men de är också kritiska till att regeringen inte slopar statligt stöd till verksamheter som direkt motarbetar klimatmålen.

De ger fyra konkreta åtgärder som förslag på vad regeringen bör slopa omedelbart.

För de första vill de reformera reseavdraget, för det andra beskatta inrikes flygbränsle, för det tredje avskaffa dieselrabatt för jord- och skogsbruk och avslutningsvis införa likabeskattning av diesel och bensin.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.