Standard ska förbättra miljökommunikationen

Det blir allt viktigare för företag att kommunicera sitt miljöarbete, både ut till allmänheten och internt i den egna organisationen. Nu är en ny ISO-standard i antågande som ska hjälpa företag att nå ut med sitt miljöarbete.

ISO 14063 som standarden heter, är en övergripande standard som täcker miljörapportering i stort. Den omfattar allt från pressmeddelanden och miljöredovisningar till webbsajter och informationsträffar.

– Standarden är inget som man certifierar sig emot utan är mer tänkt som en vägledning för hur man kan kommunicera miljöfrågor, berättar Anne Swartling, projektledare för standarden på Swedish Standards Institute, SIS.

Välja rätt

I standarden listas olika tänkbara sätt att nå ut med miljöarbetet. I det nuvarande förslaget finns exempelvis en sex sidor lång tabell med kommunikationsverktyg som broschyrer, miljövarudeklarationer, möten, affischer, intervjuer och video. Varje verktyg beskrivs utifrån styrkor och svagheter.

Företagen får förslag på hur de kan lägga upp kommunikationsstrategier genom att analysera målgrupp och hur denna grupp lättast nås. I standarden finns hjälprutor med vilka frågor man bör ställa sig för att komma fram till vilken kommunikationsväg som är bäst. Den innehåller också konkreta exempel från verkliga händelser och vad miljökommunikationen där haft för betydelse.

– Standarden innehåller också förslag på hur man agerar om man haft en miljöincident och behöver få ut den informationen till allmänheten. Framförallt om det skett en olycka är det viktigt att budskapet blir tydligt och professionellt, säger Anne Swartling.

Övergripande

För den som vill gå in mer i detalj på någon särskild kommunikationskanal är ISO 14063 inte rätt standard. För miljömärkning finns redan 14024, för miljövarudeklarationer 14025 och för egna miljöuttalanden 14021. För miljörapporter finns ingen ISO-standard men där har Global Reporting Initiative, GRI, en modell som är allmänt accepterad.

Små företag

ISO 14063 som även går under namnet Environmental Management- Environmental Communication- Guidelines and Examples ska kunna användas av både stora och små företag.

Anne Swartling tror dock att småföretag som inte har någon professionell pr-ansvarig kommer att ha mest nytta av standarden. Det håller även Lennart Piper på Svensk industriförening med om. Han sitter med i den svenska arbetsgruppen för standarden och tror att de flesta företag som arbetar med miljö och miljöledningssystem vinner på att kommunicera arbetet mer, både internt och externt. Däremot är det fortfarande många som inte har den förmågan.

– I många mindre och medelstora företag har man inte tänkt på att det är viktigt att kommunicera miljöfrågor och visa vad man presterar. Verktyget passar främst de företag som inte vet hur de ska göra och behöver förslag på vad de ska tänka på när de startar upp miljökommunikationsarbetet, säger Lennart Piper.

Han påpekar också att miljöprestanda och kommunikation hänger ihop. Det finns ett stort behov av kommunikation, men det förutsätter också att företagen har ett bra och målstyrt miljöarbete.

Under bearbetning

Men ännu återstår en hel del arbete innan ISO 14063 är helt spikad och klar. Standarden ska diskuteras och kommenteras ytterligare några vändor i ISO-organisationens internationella och nationella arbetsgrupper. Inte förrän alla länder är eniga går standarden igenom.

– Dokumentet är ändå relativt färdigt och till sommaren 2005 borde standarden vara tryckt och klar, säger Anne Swartling.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter