Ny ISO-standard avslöjar lögner

Hållbarhet i praktiken Är påståendet om att det inte förekommer barnarbete på företagets fabrik utomlands verkligen sant? En ny standard har nu kommit för att kunna bekräfta riktigheten alternativt avslöja eventuella lögner i olika uttalanden.

Ny ISO-standard avslöjar lögner
Foto: Adobe Stock

Den nya standarden ISO/IEC 17029 har under närmare tre års tid varit under utveckling och kan komma till praktisk nytta inom vitt skilda områden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Ett område, där standarden förväntas få stor tillämpning, är offentliga upphandlingar. De aktörer som lämnar anbud kommer ofta med påståenden om att de uppfyller en mängd olika krav, som till exempel miljöprestanda, jämställdhet och socialt ansvar.

– Det kan då vara svårt för en upphandlande organisation att bedöma om påståendena verkligen stämmer. Men om ett ackrediterat organ som uppfyller kraven i ISO/IEC 17029 kan verifiera sanningshalten och kontrollera att aktören verkligen uppfyller hela eller delar av avtalet så behöver det inte råda några tvivel om saken, säger Magnus Pedersen, utredare på Swedac, som deltagit i det internationella standardiseringsarbetet sedan det inleddes 2017.

Konsumenter får bekräftelse

Även konsumenter kan ha nytta av ISO/IEC 17029 för att skaffa sig en uppfattning om ett företag som producerar till exempel kläder eller möbler tar det sociala och miljömässiga ansvar som man påstår sig göra. Om det är verifierat av ett ackrediterat organ kan man lita på att det är sant.

Men räcker det inte att ett företag eller en organisation till exempel har ett certifierat ledningssystem för miljö för att visa på att man uppfyller höga miljökrav?

– En certifiering mot ISO/IEC 14001 visar att man uppfyller de miljökrav som ställs i standarden. Men allt ligger så att säga i betraktarens öga. Om kravställaren dessutom vill ha styrkt de uttalanden och påståenden som görs om vissa specifika detaljkrav kan ISO/IEC 17029 fungera som ett utmärkt komplement. Samtidigt som ISO/IEC 17029 är mer generell kan den gå betydligt mer på djupet, förklarar Magnus Pedersen.

Hur går verifieringen praktiskt till?

– Med ackrediteringen har verifieringsorganet styrkt sin kompetens och följer ett uppsatt program som även kan omfatta besök på plats, till exempel på en fabrik utomlands, säger han.

Swedac har ännu inte ackrediterat något organ enligt ISO/IEC 17029. Men Magnus Pedersen ser ett stort behov av standarden.

– Intresset är stort och vår bedömning är att den kommer att få ett starkt genomslag. I takt med att samhället förändras allt snabbare ökar behovet av tillit till den information som sprids från olika källor. Den här standarden gör det möjligt att bekräfta riktigheten i ett påstående och gör det lättare att fatta beslut på tillförlitlig grund, säger han.

17000-serien

ISO/IEC 17029 ingår i den så kallade 17000-serien, som används för bedömning av överensstämmelse inom en rad olika områden. Som till exempel vid ackreditering av laboratorier, ackreditering av certifieringsorgan som utför certifiering av ledningssystem, personer och produkter, samt ackreditering av kontrollorgan för besiktning av bilar, hissar, tryckkärl med mera.

– Men till skillnad från de andra standarderna i samma serie som säkerställer kvaliteten på exempelvis provresultat, ledningssystem eller besiktning är det här riktigheten i påståendet eller uttalandet som bekräftas genom en ackreditering, förklarar Magnus Pedersen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.