Så har Region Skåne lyckats nå en nästan helt fossilfri fordonsflotta

Transport Region Skåne har återigen den mest fossilfria fordonsflottan i landet, enligt rapporten Miljöfordonsdiagnos. För Miljö och Utveckling berättar Mikael Wihlborg på Region Skåne om bakgrunden till framgången.

Så har Region Skåne lyckats nå en nästan helt fossilfri fordonsflotta
Mikael Wihlborg, Region Skåne.

Region Skåne har lyckats göra 99,8 procent av alla personbilar fossilfria, vilket gör de till den bästa regionen i landet, enligt rapporten Miljöfordonsdiagnos.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Hur har de gjort detta? Mikael Wihlborg som är områdeschef på regionservice i Region Skåne förklarar hur de gjort för att ställa om.

Vad gör att ni kommit så långt i den fossilfria omställningen?

– Den ena anledningen är att regionen tidigt fattade ett beslut om att vi ska vara fossilfria år 2020. Den andra anledningen är att en centralenhet sköter hela fordonsflottan, vilket gör att vi kan styra det hårt. Sedan har vi engagerade medarbetare som vill följa detta och tankarna som finns hela tiden med vid upphandling av fordon och drivmedel, säger Mikael Wihlborg.

Vad kan andra regioner göra för att ta efter er?

– Om de inte har en central organisation för fordon så måste de skapa de. Sedan är det viktigt att besluten förankras hos politikerna eller på högsta tjänstemannanivå. Därefter behövs en plan för detta och att man sätter undan pengar det blir en merkostnad i början. Men gör man det så lyckas man, säger Mikael Wihlborg.

Ni ligger idag på 99,8 procent fossiloberoende, vad saknar ni för att nå 100?

– Ibland kanske det faktiskt inte finns de fordon på marknaden som vi behöver. Sedan har vi gjort en ekonomisk bedömning att vänta lite med att byta ut vissa fordon för att de är så pass speciella. Det finns vissa segment såsom lastvikt eller andra egenskaper där det är lite svårare att hitta rätt typ av fordon. Men vi går snart ut i en ny fordonsupphandling och där hoppas vi på att få med oss de sakerna som saknas,säger Mikael Wihlborg.

Vad händer sedan när ni har nått 100 procent?

– Vi måste hela tiden följa med i utvecklingen på marknaden. Vi har idag väldigt mycket biogas i vår fordonsflotta och vi vill se över var är det bättre att gå över till el. Kanske kan vi gå över till elektrifieringen av tunga fordon, men det kommer vara en mix av olika drivmedel för att lyckas, så det gäller att vi är på tårna, säger Mikael Wihlborg.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.