Region Skåne vinner klimatsmartaste fordonsflottan

Transport Region Skåne och Stockholms stad är årets vinnare i andelen fossiloberoende fordon under år 2020. Miljö och utveckling har listan över alla vinnare där flera kommuner i södra Sverige utmärker sig men nästan ingen från Norrland.

Region Skåne vinner klimatsmartaste fordonsflottan
Skånetrafiken

Under torsdagen presenterar företaget Dun & Bradstreet tillsammans med föreningen Miljöfordon Sverige, rapporten Miljöfordonsdiagnos.

Fakta

Det här är Miljöfordonsdiagnosen

Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg som hjälper till att granska kommuners och regioners fordonsflottor. Miljöfordonsdiagnos har genomförts för tolfte året i rad. I Miljöfordonsdiagnosen redovisas olika parametrar som kan användas som indikatorer på hur långt organisationen kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan.

Metoden går ut på att hämta information från Transportstyrelsens register för samtliga fordon som finns registrerade hos alla kommuner och regioner, även för de organisationer som inte aktivt deltar. För fordon registrerade som personbilar och lätta lastbilar finns det flera energi- och klimatindikatorer att hämta i trafikregistret. Även krocksäkerhet finns med som en indikator, värden hämtas från Euro NCAPs hemsida. Miljöfordonsdiagnos beräknar dessutom ytterligare indikatorer som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Rapporten som görs för tolfte året i rad visar hur klimatsmart fordonsflottan hos kommuner och regioner är.

Skåne bäst i klassen

Bäst i klassen är Region Skåne där andelen fossiloberoende fordon för personbilar når i år 99,8 procent. Av den siffran står gasbilar för 85 procent av personbilarna och 66 procent av de lätta lastbilarna. Och det är inte första gången som regionen vinner utmärkelsen.

– Det är fantastiskt smickrande att vinna. Det här ger energi både till mig och mina medarbetare att fortsätta med det här. Vi brukar dock säga halvt på skoj, att vi hoppas att någon annan tar över taktpinnen nästa år för vi vinner alla på att bli fossiloberoende, säger Mikael Wihlborg områdeschef på Åkeri och transport Region Skåne.

Stockholm vinner bästa kommun

Fakta

Årets vinnare:

Årets bästa kommun:

 1. Stockholm Stad
 2. Kungsbacka
 3. Varberg

Årets bästa region:

 1. Region Skåne
 2. Region Västmanland
 3. Region Blekinge

Årets största förbättring (region):

 1. Region Jämtland Härjedalen
 2. Region Halland
 3. Region Skåne

Årets största förbättring (kommun):

 1. Burlöv
 2. Vaxholm
 3. Vimmerby

Stockholm Stad vinner för sjunde året i rad, som kommunen med högst andelen fossiloberoende fordon. Den avgörande faktorn för Stockholm är att deras lätta lastbilar är både fossiloberoende och miljöbilar.

Bodens kommun är ett av undantagen.

Norrland halkar efter resten av landet

Jämtland Härjedalen tar hem priset som regionen med störst förbättring. Men trots det så saknas både kommuner och regioner på topplistorna över de med högst andel fossiloberoende fordon.

– Det finns absolut undantag i norra Sverige. Men mycket hänger ihop med infrastrukturen. Det som är en fördel för södra sverige är att det finns gastankstationer i ganska många kommuner, något det sämre av i norra Sverige, säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige och fortsätter:

– Bodens kommun är ett av undantagen. Där har haft både gasbilar och gastankstationer under lång tid.

Vad är det som gör att norra Sverige ligger så pass långt efter resten av landet?

– Den ena aspekten är bristen på gastankstationer och den andra är laddstationer för elbilar. Det blir svårt för norrlandskommuner som har långa körsträckor och ett litet underlag för att få till någon vilja för att sätta upp laddstolpar. Men just frågan om vad som ska komma först i hela landet. Ska någon köpa bilarna först eller ska ladd- och tankstationer komma först? Där måste ett gott samarbete till, säger Pernilla Hansson.

Men finns det någon mindre kommun som lyckats extra bra?

– I Kalmar län kommer den sista kommunen få en gastankstation i år och det är många aktörer som varit inblandade där. Även små kommuner kan ta stora steg om de hittar rätt samarbetspartner och ett intresse finns. Men de kan behöva ta hjälp av någon utifrån. Till exempel av en organisation, länsstyrelsen eller en förening, säger Pernilla Hansson.

Tolv kommuner och fyra regioner når Sveriges mål

Totalt når tolv kommuner och fyra regioner nu målet med att minska klimatpåverkan med 70 procent från Sveriges transportsektor innan 2030.  Trots det är det ett tag kvar innan alla kommuner och regioner når målet.

– Det är en bit kvar. En del kommuner har redan klarat målet, medan andra ligger betydligt längre bort. För att få nå målet över hela Sverige så går det lite för långsamt, men det rör sig åt rätt håll, säger Pernilla Hansson.

Fakta

Andelen fossiloberoende innehav avseende personbilar på länsnivå och bästa kommun i procent.

Halland 81,2 – Kungsbacka 92,8
Södermanland 71,8 – Eskilstuna 91,2
Östergötland 66,2 – Norrköping 82,3
Gotland 65,7 Region – Gotland 65,7
Jönköping 63,4 – Gislaved 87,6
Skåne 62,9 – Helsingborg 96,1
Uppsala 60,0 – Uppsala 84,4
Örebro 52,6 – Örebro 78,8
Stockholm 52,1 – Södertälje 97,4
Kalmar 50,1 – Kalmar 73,6
Västmanland 49,7 – Västerås 74,2
Blekinge 48,6 – Sölvesborg 85,5
Västra Götaland 47,6 – Trollhättan 97,0
Kronoberg 47,6 – Alvesta 79,5
Västerbotten 47,3 – Skellefteå 74,4
Gävleborg 38,0 – Gävle 66,9
Norrbotten 35,9 – Boden 79,9
Jämtland Härjedalen 33,9 – Östersund 68,5
Värmland 32,0 – Karlstad 77,0
Västernorrland 30,6 – Sundsvall 56,5
Dalarna 24,0 – Borlänge 66,1
Sverige 50,5

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.