PwC:s vd: Svenska företagsledare visar vägen i klimatomställningen

Hållbarhet Det tuffa världsläget har gjort att klimatförändringen tappat i prioritet för företagsledare när de listar framtidens hot. Men svenska företagsledare fortsätter att hålla kursen, enligt en undersökning av PwC.
– Min förhoppning är att fler inspireras av detta, säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PwC Sverige.

PwC:s vd: Svenska företagsledare visar vägen i klimatomställningen
Foto: Adobe Stock/Pressbild.

Början av 2022 präglades av en stark framtidstro bland världens företagsledare. Världen hade börjat återhämta sig efter coronapandemin och många var optimistiska angående de ekonomiska utsikterna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men Rysslands invasion av Ukraina förändrade bilden totalt. Idag tror mindre än 20 procent av företagsledarna på en ökning av den globala tillväxten under det kommande året. I Sverige är siffran nere på 6 procent. Det visar konsultjätten PwC:s årliga undersökning om hur företagsledare från 105 länder ser på nuläget och framtiden. 71 svenska företagsledare medverkar i undersökningen.

En återkommande fråga i undersökningen är vilka hot och utmaningar företagsledarna anser sig behöva hantera och hålla fokus på under de kommande åren. Det geopolitiska läget har gjort att klimatförändringen, tillsammans med cyberrisker och hälsorisker, seglat ner på listan. Endast 14 procent av företagsledarna ser på effekterna av klimatförändringen som det största hotet. 40 procent ser på ökad inflation och minskad köpkraft som det största hotet.

”Det har legat och bubblat i ganska många år”

Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PwC Sverige, säger att det är en utveckling som hon sett komma under en längre tid.

– Det har legat och bubblat i ganska många år faktiskt. Det har jag även märkt på möten i andra sammanhang med företagsledare, forskare och politiker från både Sverige, Norden och övriga världen. Det geopolitiska läget har verkligen åkt upp som den stora oron nu, samtidigt som hälsa, cyberhot och klimathot, tyvärr, har halkat ner extremt mycket i relation till det, säger hon.

Att geopolitisk instabilitet nu uppfattas som ett allvarligt hot är förståeligt med tanke på världsläget, enligt Sofia Götmar-Blomstedt. Men hon menar att det också är klokt att ha ett långsiktigt perspektiv när strategiska beslut ska fattas. 

– Klimat och cyberhot är två områden som har prioriterats ner för att man tittar mer på de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna och det makroekonomiska läget. Samtidigt är det viktigt att man inte tappar fokus på dem, utan man måste kunna hantera både kortsiktiga, och mer långsiktiga perspektiv som klimatfrågan, parallellt, säger hon.

Vidare understryker hon att nya regelverk och omvärldens förväntningar i hållbarhetsfrågor kommer att fortsätta ställa allt högre krav på nyinvesteringar, oavsett hur väl företagen hänger med i utvecklingen.

Svenska företag ligger i framkant

Även om klimatförändringar också har seglat ner på svenska företagsledares priolista över framtida hot, konstaterar Sofia Götmar-Blomstedt att svenska företag ligger i framkant när det kommer till insatser för att mildra klimatkrisen.

Undersökningen visar bland annat att 45 procent av företagsledarna uppger att de planerar att investera i alternativa energikällor och att eliminera koldioxid från affärsmodellen, och 51 procent att de satsar på att eliminera koldioxid från bolagets affärsmodell. Globalt anger endast 34 respektive 31 procent dessa alternativ.

– Tittar man på svenska vd:ar så har de alltid haft högre fokus på klimatfrågan, och det är fortsatt så att vi ligger långt fram med klimat och ESG, och omvärlden ser att vi satsar på det här. Så min förhoppning är att fler inspireras av detta. Det är när alla går mot samma håll på klimatområdet som vi får störst effekt, avslutar Sofia Götmar-Blomstedt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.