Klimatpaketets flaggskepp i hamn – så tycker ledamöterna

Klimat Nu är flaggskeppet som ska hjälpa EU att minska utsläppen av växthusgaser slutligen i hamn. En seger för klimatet, urvattnad och en lagstiftning som ger industrin möjlighet att anpassa sig. Så lyder det när Sveriges EU-parlamentariker kommenterar slutprodukten.

Klimatpaketets flaggskepp i hamn – så tycker ledamöterna
Foto: Pressbilder.

Flaggskeppet, som det har beskrivits, kan kokas ihop till tre delar: EU:s handelssystem med utsläppsrätter, ETS, klimattullarna, CBAM, och den sociala klimatfonden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

De alla samverkar med varandra och ingår i EU:s stora klimatpaket Fit for 55, som är ett åtgärdspaket som ska hjälpa EU att minska utsläppen med 55 procent till 2030, jämfört med 1990. På tisdagen fick lagförslagen slutgiltigt grönt ljus och ska nu succesivt införlivas i EU:s 27 medlemsländer.

Jakop Dalunde (MP): En morot för andra länder”

Bland de svenska parlamentarikerna som sitter med i EU:s miljöutskott råder det delade meningar om slutprodukten, men sammantaget är de flesta nöjda.

Miljöpartiets Jakop Dalunde säger i en kommentar till Miljö & Utveckling att han ser på tisdagens uppgörelse, med att bredda utsläppshandeln och inkludera sjöfarten och flyget, som en ”historisk grön framgång.

– Det kommer dels flytta trafik till järnvägen, samt öka den gröna innovationstakten för flyget och sjöfarten, säger han.

Vidare menar han att den nya sociala klimatfonden utökar EU:s verktygslåda för att främja socioekonomiskt utsatta hushåll, samt att de nya klimatullarna ökar pressen på omvärlden att ställa om.

– Det är viktigt att EU:s miljö och klimatkrav omfattar hela den europeiska marknaden och som en bonus blir det en morot för andra länder att höja sin klimatpolitiska ribba, säger han.

Emma Wiesner (C): ”Nu dubbleras världens största klimatverktyg”

Emma Wiesner (C), som har förhandlat om EU:s utsläppshandelssystem, är nöjd med slutresultatet.

– Nu dubbleras världens största klimatverktyg, säger hon.

Vidare säger hon att lagstiftningen har motarbetats från både höger och vänster håll, men menar att Centerpartiet lyckades hålla kursen och att det nu finns ett ”uppdaterat och kraftigare” system på plats.

– Nu slipper vi förhoppningsvis punktskatter som exempelvis den svenska flygskatten, och jämnar ut spelplanen i hela EU när det flyg och bilar ingår i utsläppshandeln, säger Emma Wiesner.

Jessica Polfjärd (M): ”Ger industrin möjligheten att anpassa sig”

Jessica Polfjärd (M) är också nöjd med tisdagens uppgörelse, som hon beskriver som nödvändig för att nå klimatmålen.

– Att det görs på ett sätt som säkerställer att alla medlemsländer måste bidra i vårt klimatarbete och att den europeiska industrin inte missgynnas är en stor framgång och har varit en absolut prioritet för oss moderater, säger hon i en kommentar till Miljö & Utveckling.

Vidare säger hon att den europeiska industrin befinner sig i ett tufft läge med inflation och energikris, och att det varit viktigt att ge industrierna ”andrum”.

– Därför har vi säkerställt att den här ambitionen införs på ett ansvarsfullt sätt som ger vår industri det andrum man behöver i det här läget. Det ger industrin möjligheten att anpassa sig till regelverket över tid, säger hon.

Malin Björk (V): ”Hade velat se mer ambitiösa regler”

Malin Björk (V), som förhandlat i frågan om klimattullar, CBAM, röstade ja till samtliga uppgörelser, men uppger att hon önskade mer ambitiösa förslag och beskriver det man nu kommit överens om som ”urvattnat”.

– Vi i vänstern vet att de här instrumenten inte är tillräckliga. Vi hade velat se mer ambitiösa regler. Vi har drivit det här i parlamentet och i våra länder. Samtidigt är det bråttom att vi får den här lagstiftningen på plats nu, säger hon i en kommentar.

Angående klimattullarna säger hon att Vänsterpartiet velat att fler sektorer omfattas, att infasningen gick snabbare och att intäkterna gick direkt till klimatsatsningar, framför allt i den fattiga delen av världen.

– Men så blev det tyvärr inte efter förhandlingarna med medlemsländerna. Trots det är det viktigt att vi nu kan börja använda ett sådant här instrument, det första i världen, faktiskt. Det behövs för att komma åt koldioxidläckaget i de sektorer som omfattas, fortsätter hon.

Karin Karlsbro (L): ” Låga klimatambitioner ska aldrig få vara en konkurrensfördel”

Den liberala politikern Karin Karlsbro (L) uppger att den mest effektiva åtgärden för att få ner utsläppen vore en global prissättning av koldioxid.

– Så länge en sådan inte är möjlig måste vi hitta andra vägar för att undvika att företag och produktion flyttas till länder med inget eller betydligt lägre pris på utsläpp. Annars kommer EU:s ökade klimatambitioner inte leda till några minskade utsläpp. Låga klimatambitioner ska aldrig få vara en konkurrensfördel. CBAM är ett historiskt steg för att prissätta alla utsläpp som sker till följd av konsumtion i EU, kommenterar hon.

Heléne Fritzon (S): ”Viktigt att garantera en rättvis omställning”

Den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Heléne Fritzon hyllar tisdagens omröstning i EU-parlamentet. Hon beskriver dagen som ”historisk” för klimatet och lyfter samtliga tre delar som avgörande för att lyckas med att nå EU:s klimatmål, och uppnå en rättvis omställning.

– För oss socialdemokrater är det viktigt att garantera en rättvis omställning, som fungerar för vanligt folk. För att skydda hushållen från orimliga prisökningar på till exempel drivmedel och hyror kommer hushållen kompenseras genom den Sociala klimatfonden. Vi ser till att alla kan vara med på den gröna omställningen på ett rättvist sätt, säger Heléne Fritzon (S) i en kommentar.

Texten uppdateras med fler kommentarer från övriga svenska partier i EU:s miljöutskott.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.