Fossilfritt Sverige: 12 konkreta åtgärder för snabbare tillståndsprocesser

Tillståndsprocesser Långa tillståndsprocesser pekas ut som ett av de största hindren i industrins klimatomställning. Nu har Fossilfritt Sverige överlämnat 12 konkreta förslag för att korta ner och effektivisera processerna.

Fossilfritt Sverige: 12 konkreta åtgärder för snabbare tillståndsprocesser
Foto: Adobe Stock/Fossilfritt Sverige/Anders G Warne.

Enklare regler för ändringstillstånd, en tydligare gräns mellan tillstånds – och anmälningsplikt och ökad användning av muntlig förberedelse. Det är tre av Fossilfritt Sveriges totalt 12 önskemål till regeringen för snabbare och enklare tillståndsprocesser.

Förslagen är hämtade från två statliga utredningar – Klimaträttsutredningen och Miljöprövningsutredningen – och har tagits fram i dialog med de 22 branscher som ingår i Fossilfritt Sverige-initiativet.

”Vi har förståelse för att utredningarna ska ses som paket, men vi har ändå valt ut ett antal förslag som kan vara effektfulla redan på kort sikt. Det finns givetvis fler förslag som är viktiga att genomföra men vår bedömning är att dessa tolv förslag har stöd och är viktiga”, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i sin inledande text till rapporten.

Fakta

Lista: 12 förslag för snabbare tillståndsprocesser

 1. Tydligare prövning av linjekoncessioner. Klimaträttsutredningen.
 2. Bedömningen av luftledning respektive kabel vid linjekoncession för en effektivare teknikvalsprocess. Klimaträttsutredningen.
 3. Enklare regler för ändringstillstånd. Miljöprövningsutredningen.
 4. Gränsen mellan tillstånds- och anmälningsplikt tydliggörs. Miljöprövningsutredningen.
 5. Stärk länsstyrelsens roll som nav och aktiv samrådspart. Miljöprövningsutredningen.
 6. Ändrade myndighetsroller – gör partsrollen mer ändamålsenlig och samordnad med färre myndigheter. Miljöprövningsutredningen.
 7. Ökad användning av muntlig förberedelse och tidsplaner. Miljöprövningsutredningen.
 8. Det införs större möjlighet att avvisa en ansökan tidigt i processen samt möjlighet att begära konsoliderade ansökningar och yttranden. Miljöprövningsutredningen.
 9. Det ska vara lättare att avgöra mål utan huvudförhandling. Miljöprövningsutredningen.
 10. Ordföranden och miljösakkunnig i miljöprövningsdelegationerna får generella förordnanden och behörighet att tjänstgöra över hela landet och inte bara den egna länsstyrelsen för att bättre nyttja resurser och specialkompetens. Miljöprövningsutredningen.
 11. En klimatstyrka inrättas vid någon av länsstyrelserna. Den ska stödja samtliga länsstyrelser i deras arbete med nya eller ändrade miljötillstånd för verksamheter och åtgärder som väsentligt bidrar till att uppnå klimatmålen. Miljöprövningsutredningen.
 12. Ett kunskapscentrum samlar miljötekniskt kunnande. Energimyndigheten får i uppgift att i samverkan med Naturvårdsverket vara ett kunskapscentrum för industrins klimatomställning. Miljöprövningsutredningen.

Bakgrunden är att branscherna pekat ut långa tillståndsprocesser för elledningar, kraftproduktion och investeringar inom industrin som ett av de dominerande hindren i arbetet mot att nå klimatneutralitet till 2045.

”En helt avgörande fråga”

Idag är tillståndsprocesserna i Sverige inte gjorda för en omvärld som utvecklas oerhört snabbt i både USA och EU. Det ökar konkurrensen om kompetens och kapital, understryker Svante Axelsson. Därför menar han att Sverige nu behöver öka sin attraktionskraft på alla nivåer.

– I en tid när industrin vill höja tempot är själva tiden för tillståndsprocesserna självklart en helt avgörande fråga. Därför är det hög tid att ta några förslag som redan är utredda och klara att klubba igenom, säger Svante Axelsson i en kommentar.

Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige, säger att det är helt nödvändigt att kraftigt korta ner tiden det tar att bygga elproduktion och elnät.

– Att genomföra redan utredda förslag är det snabbaste sättet att komma vidare i denna komplexa fråga. Vi har bara 22 år på oss att ställa om så det är hög tid att sätta fart, säger Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige, i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.