-->

Preem redovisar ursprunget till sin förnybara diesel HVO

Transport Drivmedelsjätten Preem går ut med vilka råvaror och ursprungsländer de använder vid produktion och försäljning av sin HVO. Nu lägger de palmoljekorten på bordet, menar Gröna Bilister.

Preem redovisar ursprunget till sin förnybara diesel HVO
HVO innehåller ofta palmoljebaserade produkter, vilket enligt EU ökar risken för skövling av regnskog i Sydostasien. Foto: Adobe Stock

Organisationen Gröna Bilister har uppmanat drivsmedelsföretag att öppna upp sig kring de råvaror som används i HVO. Likaså har man önskat veta var råvarorna kommer ifrån.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Nu blir Preem först i klassen med att lyssna på uppmaningen.

Risk för regnskogskövling

HVO innehåller ofta palmoljebaserade produkter, vilket enligt EU ökar risken för skövling av regnskog i Sydostasien.

Det är därför bra om drivsmedelsföretagen kan redovisa var de köper sina råvaror ifrån när de ska tillverka fossilfritt drivmedel.

Mixad kompott

Preem går nu ut med att de 2019 använde 53 procent talloljeprodukter i sin HVO. De resterande 47 procenten bestod av animaliska fettsyror, alltså slaktavfall. Utöver det användes också raps till biodiesel FAME samt sockerbetor, majs, vete och råg till etanol.

Tio procent av HVO:n som såldes var baserad på PFAD. Detta är en förkortning av Palm Oil Fatty Acid, vilket är en biprodukt vid produktion av palmolja.

HVO100 från Indonesien

Den PFAD som användes till Preems HVO100 kom framför allt från Indonesien, vilket är ett högriskland när det gäller regnskogsskövling. Preem säger sig arbeta hårt för att hålla nere försäljningen av HVO baserad på palmoljeprodukter, skriver Gröna Bilister.

Fakta

K​limat- och ursprungsdeklaration 

I år skärps de lagstadgade kraven på hållbarhetsrelaterad konsumentupplysning kring drivmedel. Svenskarna kommer snart att få se klimat- och ursprungsdeklarationer vid pump, gasdispenser och laddstationer.

Där kommer leverantören berätta om klimatpåverkan och råvarufördelning hos den mängd drivmedel av den aktuella typen som bolaget sålde i Sverige under föregående år. Förhoppningsvis kommer även ursprungsländerna att anges.

Klimat- och ursprungsdeklarationen kommer göra det lättare för kunder att ställa krav. Den kommer också bli lättare för företagen att konkurrera med hållbarhet på ett rättvist sätt.

Fakta: Gröna Bilister

Preem menar också att HVO:n som innehåller råvaran PFAD, som säljs i ren form under namnet HVO100, främst köps av deras företagskunder.

Minska försäljningen av HVO100

Under år 2020 planerar de att backa från försäljningen av HVO100 eftersom utbudet på marknaden av HVO100 fri från palmoljeprodukter är mycket begränsat. Detta skulle innebära en drastisk minskning av HVO tillverkad av PFAD på marknaden.

– Preem är mycket positiva till ökad transparens, inte minst vad gäller hållbarhet kopplat till råvaror och ursprung. Med det sagt är det viktigt att poängtera att det hör till ovanligheten i vår bransch att öppet kommunicera information kring råvarorna utöver vad lagen ålägger oss. Det försvårar för oss som vill gå längre, säger Jens Bruno, chef för hållbarhetsutveckling på Preem i en kommentar.

Kan inte täcka efterfrågan

Preem har ännu inte tillräcklig produktionskapacitet för att täcka efterfrågan på biodrivmedel. Därför köper de också färdiga produkter från hela världen som de sedan säljer vidare. Försäljning sker i dagsläget till Sverige och Norge.

I dag kan drivsmedelsjätten producera drygt 200 000 kubikmeter förnybart drivmedel per år. Framåt har de som mål att utöka produktionskapaciteten till 2000 000 kubikmeter år 2024. Om tio år hoppas de kunna leverera 5 000 000 kubikmeter. Detta motsvarar ungefär hälften av all drivmedelsenergi som i dag används för inrikestransporter i Sverige.

Preem tror också att de kommer få ett större inflytande över vilka råvaror som användas, ju mer produktionen ökar. I framtiden vill de att majoriteten av råvarorna ska komma från Sverige och närliggande länder, där fokus ska vara på skogliga restprodukter och råvaror från lantbruket.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.