Små satsningar på klimat och miljö i vårändringsbudgeten

Ekonomi Klimat- och miljöåtgärder får stå tillbaka när fokus läggs på att hantera Covid-19. Men några ljusglimtar för miljön finns det i vårbudgeten – satsningar på gröna jobb och solceller utlovas.

Små satsningar på klimat och miljö i vårändringsbudgeten
Foto: Adobe Stock

Regeringen presenterade i går vårändringsbudgeten i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Inom de flesta områden finns klimat- och miljöambitionerna kvar, men regeringen har fått prioritera gällande klimat och miljö, i förhållande till den stundande coronapandemin.

Jättehöjning av utgiftstaket

Regeringen föreslår en historisk höjning av utgiftstaket med 350 miljarder kronor för att hantera den ekonomiska krisen till följd av pandemin. I värsta fall, räknar regeringen med att arbetslösheten i Sverige kan stiga till 13,5 procent.

För att bekämpa coronaviruset föreslår regeringen att tre miljarder kronor i riktade medel ska gå till området hälsa, omsorg och sjukvård. En miljard kronor ska gå till ökad testning av covid-19.

Fakta

Vårändringsbudget

En vårändringsbudget består av förslag till ändringar i den redan beslutade budgeten.

Solceller i fokus

På miljö- och klimatområdet vill regeringen satsa på gröna jobb, solceller, biogas och forskning och utveckling för hållbar elbilsbatteritillverkning i EU.

– Under pågående coronakris har regeringen hållit ambition för naturen och klimatet relativt väl i budgeten. Väl fungerande ekosystem och ett stabilt klimat är avgörande för vår framtid. Att det finns tillräckligt med resurser för omställningen mot ett mer hållbart samhälle är livsviktigt för oss människor, vårt samhälle och vår ekonomi, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Regeringen vill satsa ytterligare 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för solcellstöd för att möjliggöra att fler kan beviljas stöd. Detta då det ska bli enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk.

Då installationen av solceller fortsätter öka är det viktigt att alla som söker solcellsstödet under 2020 också kan få stöd.

Gröna jobb

Regeringen vill även satsa på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta gäller i synnerhet de naturvårdande insatserna som planeras, vilka kan stärka både den biologiska mångfalden och tillgängligheten till friluftsliv och rekreation. Satsningen anses även vara en viktig åtgärd mot arbetslöshet under coronakrisen.

Sammanlagt kommer 150 miljoner kronor avsätts för 2020 och det är skogsstyrelsen som får uppdraget att samordna satsningen som går ut på att skapa arbetsuppgifter inom natur- och skogsvård.

– Liknande satsningar har tidigare fungerat bra för personer som riskerar att hamna ännu längre från arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi nu kan nysatsa, inte minst för att åtgärderna också bidrar positivt till natur- och skogsvård, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Förlängning av biogasstödet

För att stärka konkurrensen och påskynda omställningen till förnybara energikällor förlänger nu regeringen stödet för produktion av biogas.

Stödet ges för den gas som uppgraderas till fordonsgas (biodrivmedel). Regeringen tillför nu 120 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2020.

Detta är ett beslut som bland annat WWF välkomnar.

– Vi välkomnar den förlängning av biogasstödet som regeringen och samarbetspartierna nu föreslår. Biogas har en viktig roll i omställning av transport- och energisektorn och framöver behövs nya styrmedel som ytterligare ökar produktionen. Därför är det bra att regeringen avser återkomma i denna fråga, avslutar Ola Hansén.

Nedskärningar inom vatten

Nedskärningar görs på anslagen till åtgärder för havs- och vattenmiljö, vilket kan ha en negativ inverkan på bland annat datainsamling, rådgivning och uppföljning inom fiskeområdet samt det nationella havsplaneringsarbetet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.