CDP: 4 sätt att minska palmoljeriskerna

biologisk mångfald Investerings- och låneportföljer i palmoljeindustrin är sårbara för höga risker på grund av ohållbara arbetsmetoder. Det konstaterar CDP i en ny rapport där man också ger sina bästa tips till hur investerare kan sänka sina risker och samtidigt bidra till biologisk mångfald.

CDP: 4 sätt att minska palmoljeriskerna
Regnskog som får ge plats till palmoljeplantage. Foto: Adobe Stock

I en ny rapport konstaterar CDP att investerare bättre behöver förstå risker med palmoljeproduktoin och uppmuntra företag att rapportera sina framsteg mot avskogningsfria mål. CDP konstaterar att riskerna blir osynliga och därmed omöjliga att hantera om företagen inte rapporterar sina framsteg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Palmolja används i dag i tusentals vardagsprodukter och produktionen leder till ofta till både avskogning och klimatförändringar. Mellan 2013 och 2022 minskades avskogningen som drivs av palmoljeindustrin, men trenden vände 2023 när 30,000 hektar skog och torvmarker rensades. CDP konstaterar i sin rapport att företagens misslyckande med att hantera risker kopplade till inköp och produktion av palmolja kan, vid sidan om en kraftigt negativ påvkeran på biologisk mångfald, hota företagens långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Här är CDP:s främsta råd till hur investerare ska hantera palmoljerisker:

1. Be företag som arbetar med palmolja att rapportera sina miljödata. Gå även med i CDP:s kampanj för att öka trycket på dessa företag genom gemensamma insatser med andra investerare.

2. Skapa en tydlig policy som säger nej till avskogning. Detta ger klara riktlinjer för hur företag i din portfölj ska hantera avskogning.

3. Utvärdera hur bra företag i din portfölj är på att följa sina löften om att stoppa avskogning, till exempel genom att använda CDP:s specialprogram för skogsbevarande.

4. Ha en ständig och aktiv dialog med företag du investerar i och andra viktiga aktörer som statliga myndigheter och privatsektorn.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.