Nytt verktyg ska minska konflikterna i skogen – så funkar det

Skog Ett nytt kartverktyg ska hjälpa myndigheter och skogsbolaget att kartlägga och bedöma skogar med höga naturvärden. Här är verktygets viktigaste funktioner.

Nytt verktyg ska minska konflikterna i skogen – så funkar det
Foto: Adobe Stock

Naturvärdeskarta Skog, kort NVK Skog, är ett verktyg utvecklat av Naturvårdsverket för att kartlägga och bedöma skogar med höga naturvärden över hela Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Behovet är större än någonsin av bättre kunskap och samsyn om förutsättningarna för bra naturvård, mångbruk och långsiktigt hållbart skogsbruk. Det är vår förhoppning att vi nu har lämnat ett väsentligt bidrag till detta, säger SLU-forskaren Johan Svensson, i en kommentar.

Naturvärdeskarta Skog erbjuder den första rumsligt heltäckande skattningen av den relativa sannolikheten för skog med höga naturvärden i Sverige, med en upplösning på 1 hektar – 100×100 meter. Skattningarna genereras genom AI-driven modellering som använder 125 oberoende variabler från öppet tillgängliga geografiska datakällor. Modellen är enligt Naturvårdsverket vetenskapligt granskad och validerad med oberoende data som beskriver olika nivåer av skogliga naturvärden. Modellen är också öppen för komplettering med nya och bättre data för uppdaterade skattningar.

Ska minska konflikter

Användare kan interaktivt utforska kartan för att identifiera sannolikheten för skog med höga naturvärden i olika områden. Kartan ger ett rikstäckande underlag till myndigheter för planering av skogliga naturvårdsåtgärder som områdesskydd och naturrestaurering. Verktyget hjälper enligt Naturvårdsverket också till att identifiera skogsområden där skogsbruk sannolikt kan bedrivas utan större konflikter med befintliga naturvärden.

En förhoppning som Naturvårdsverket har är att Naturvärdeskarta Skog ska minska konflikterna i skogsbruket. Detta främst genom att verktyget kan identifiera områden med låg sannolikhet för höga naturvärden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.