nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Nya regler för kvicksilver från 2020

Nu träder Minamatakonventionen om reglering av kvicksilver i kraft.
Det innebär att användningen av kvicksilver begränsas i både produkter och industriella processer.

  • Annons 1

Konventionen togs fram redan 2013 inom ramen för FN:s miljöprogram Unep.

När Sverige tillsammans med EU nu ratificerar konventionen, innebär det att tillräckligt många länder har skrivit under så att den kan träda i kraft. Länderna åtar sig att arbeta med att minska eller fasa ut sin användning av kvicksilver, sluta bryta kvicksilver och bättre kontrollera sina utsläpp så att miljöpåverkan från kvicksilverhanteringen minskar.

– Det är ett historiskt framsteg att konventionen träder i kraft inom kort och jag är glad att Sverige nu kan bidra till att den uppfylls, säger miljöminister Karolina Skog.

EU-länderna har under 2016 förhandlat fram ett gemensamt regelverk för att uppfylla konventionens krav. Det kommer att träda i kraft och publiceras inom kort. Kvicksilveranvändningen begränsas från och med 2020.

 

Läs mer

Ny konvention om kvicksilver

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.