Kan bli tuffare regler kring ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation Verksamhetsutövare måste ta ett större ansvar för sin miljöpåverkan. I ett betänkande om ekologisk kompensation föreslås nu en rad förslag som bland annat handlar om att utveckla lagstiftningen på området.

Kan bli tuffare regler kring ekologisk kompensation
Shutterstock

Ekologisk kompensation handlar om att någon som exploaterar mark eller vatten ska vara skyldig att betala för den skada det orsakar på den biologiska mångfalden. En möjlighet är exmpelvis att skydda biologisk mångfald på en annan plats.

I veckan blev ett svenskt betänkande klart som kommer med en rad förslag på hur frågan bör hanteras. Deras uppgift har varit att titta på hur ekologisk kompenstion ska användas, framförallt vid större exploateringar och vid ingrepp i värderfulla mark- och vattenområden. Utredningen presenterar 25 förslag som handlar om att utveckla befintlig lagstiftning, öka kunskapen och användandet av ekologisk kompensation och att göra det enklare för en exploatör att hitta passande kompensationsåtgärder.

Hierarki i miljöbalken

Betänkande föreslår också att en skadelindringshierarki skrivs in i miljöbalken. Det innebär att man genom prövning av olika tillstånd och dispenser i första hand ska undvika skada. I andra hand ska skadan göras så liten som möjligt genom olika skyddsåtgärder. I sista hand ska den skada som inte går att undvika kompenseras. Naturvärden ska då åter tillskapas.

– Det är bra att ekosystemtjänster både beskrivs på ett bättre sätt och analyseras med avseende på risk för skada och förlust. Om det sker kan samhället äntligen ”på riktigt” värdesätta dessa tjänster, säger Jan Terstad, naturvårdschef på Naturskyddsföreningen

Bland annat Tyskland, Storbritannien och Frankrike har sedan flera år utvecklade system för att underlätta för ekologisk kompensation av förlorade naturvärden och även Nordiska ministerrådet har engagerat sig i frågan.

 

Läs mer:

Fler skadade naturvärden måste kompenseras

Ekologisk kompensation ska bli vanligare

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.