Irland första land att bannlysa fossil energi

Energi Irlands parlament har röstat ja till ett lagförslag om att helt stoppa investeringar i fossila energikällor.

Irland första land att bannlysa fossil energi
Shutterstock

Lagförslaget, som röstades igenom i slutet av januari, är just nu under granskning, vilket beräknas ta ett par månader. Om allt blir som parlamentet vill, blir Irland första land i världen att helt avsluta investeringar i fossila energikällor.

I hela världen pågår just nu en förflyttning från fossil till ren energi. Kina har exempelvis meddelat att de planerar att stänga ned 104 av sina kolkraftverk. I Sverige har bland annat Svenska kyrkan, Örebro kommun och Chalmers tekniska högskola uteslutit fossila bolag ur sina placeringar. I december uppmanade 14 nobelpristagare Nobelstiftelsen att avsluta alla investeringar i fossila bränslen.

Även i USA, där den amerikanska administrationen nu har som ambition att satsa på kolindustrin, sjönk koldioxidutsläppen från energiproduktionen med 1,7 procent under 2016. Till stor del beroende på att förnybar energi växer på bekostnad av kolkraft.

Läs mer:

Vill göra fossilbranschen moraliskt bankrutt

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.