nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Att byta bort farliga kemikalier kan skapa nya affärsmöjligheter och stärka konkurrenskraften, enligt Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Småföretag får hjälp att fasa ut farliga kemikalier

Många svenska företag behöver fasa ut farliga kemikalier ur sin produktion. Nu har regeringen planer på att upprätta ett centrum där framförallt små- och medelstora företag kan få hjälp.

  • Annons 1

Målsättningen är att centrumet ska ge stöd till företag och andra aktörer när det handlar om att att minska användningen av problemkemikalier och finna bättre alternativ.

Regeringens särskilda utredare Annika Helker Lundström, har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta. En av slutsatserna är att ett centrum för substitution skulle driva på innovationskraften och öka användningen av nya hållbara lösningar.

Hjälp på traven

− De stora svenska företagen såsom Electrolux, ABB och Scania har jobbat länge med att byta ut farliga kemikalier. Det gör att de kan ligga före med hållbara produkter och det ger dem också fördelar mot konkurrenterna. Nu vill vi hjälpa mindre företag att byta bort farliga kemikalier och tror att det kan skapa nya affärsmöjligheter och stärka deras konkurrenskraft, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

När i tid ett centrum kan inrättas är ännu inte klart, men enligt utredningen bör den främsta målgruppen vara konsumentnära små och medelstora företag som hanterar varor.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.