Småföretag får hjälp att fasa ut farliga kemikalier

Juridik & Politik Många svenska företag behöver fasa ut farliga kemikalier ur sin produktion. Nu har regeringen planer på att upprätta ett centrum där framförallt små- och medelstora företag kan få hjälp.

Småföretag får hjälp att fasa ut farliga kemikalier

Målsättningen är att centrumet ska ge stöd till företag och andra aktörer när det handlar om att att minska användningen av problemkemikalier och finna bättre alternativ.

Regeringens särskilda utredare Annika Helker Lundström, har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta. En av slutsatserna är att ett centrum för substitution skulle driva på innovationskraften och öka användningen av nya hållbara lösningar.

Hjälp på traven

− De stora svenska företagen såsom Electrolux, ABB och Scania har jobbat länge med att byta ut farliga kemikalier. Det gör att de kan ligga före med hållbara produkter och det ger dem också fördelar mot konkurrenterna. Nu vill vi hjälpa mindre företag att byta bort farliga kemikalier och tror att det kan skapa nya affärsmöjligheter och stärka deras konkurrenskraft, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

När i tid ett centrum kan inrättas är ännu inte klart, men enligt utredningen bör den främsta målgruppen vara konsumentnära små och medelstora företag som hanterar varor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.