Långsiktiga spelregler för förnybar energi

Energi Regeringen vill att stödet för förnybar energi ska öka med 18 TWh till 2030. Förslaget kan bli lag från 1 januari 2018.

Långsiktiga spelregler för förnybar energi
Shutterstock

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energipolitiken som bland annat inkluderar en förlängning och utökning av stödet till förnybar el med 18 TWh till 2030. Nu är stödet på väg att realiseras.

Propositionen som nu lämnats till riksdagen innebär att:

• Den jämna upptrappningen av elcertifikatkurvan börjar 2022 och blir 2 terawattimmar per år fram till och med 2030.

• Kvotplikten ökar redan under 2018 och 2019 för att beta av befintligt överskott av elcertifikat. Det innebär att delar av den så kallade ingående reserven av elcertifikat tidigareläggs.

• Kvoterna flyttas från lag till förordning vilket möjliggör snabbare tekniska justeringar.

• Sverige ska införa en stoppregel för målet till 2030 senast vid utgången av år 2020.

Kan leda till konkurser

Enligt de båda branschorganisationerna Svenskt Näringsliv och Svebio är det utökade stödet till förnybar energi problematiskt då det kommer att ge ett fortsatt stort överskott på el och låga elpriser. Det kommer att leda till ekonomiska problem för de företag och enskilda som hittills gjort investeringar i förnybar elproduktion.

– Vi kan vänta oss nedskrivningar och konkurser, inte minst bland de företag som satsade på vindkraft för några år sedan. De många fjärrvärmeföretag som gjort stora investeringar i biokraft i kraftvärmeverk hör också till förlorarna, säger säger Gustav Melin, vd för intresseorganisationen Svebio.

På OX2 som utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar för förnybar energi i Norden är man däremot nöjda med att regeringen går vidare och gör skarp politik av sina tidigare planer.

− Förslaget är mycket positivt och ligger i linje med vad som krävs för att säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el och för att investerarna ska fortsätta att satsa på Sverige, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

 

Läs mer:

Så blir regeringens energipolitik

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.