Konjunkturinstitutet: Subventionera skogsägare för kolupptag – beskatta biogena utsläpp

Skog Konjunkturinstitutet anser att Sverige måste öka sin kolinlagring i skog och mark. Detta bör ske genom subventioner för skogsägare och beskattning av biogena utsläpp, enligt institutets miljöekonomiska rapport. Men det finns flera problem med förslaget.

Konjunkturinstitutet: Subventionera skogsägare för kolupptag – beskatta biogena utsläpp
Fjällnära skog. Foto: Åke Sjöström/Skogsstyrelsen

Varje år släpper Konjunkturinstitutet, KI, en miljöekonomisk rapport där årets rapport har temat skogen. I rapporten föreslår institutet subventioner till skogsägarna för skogens upptag av kol och samtidigt en beskattning av biogena koldioxid utsläpp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Anledningen är enligt rapporten att Sverige kommer behöva öka sitt kolupptag. Dels för att nå sina egna klimatmål, dels för att leva upp till EU:s krav.

“Klimatet gör ingen åtskillnad på koldioxid”

Skogens vara eller icke vara är omdebatterad på många plan. Enligt fossilfritt Sveriges strategi om bioråvara erbjuder den goda tillgången på bioråvara i Sverige “stora möjligheter inom olika branscher att ersätta fossila råvaror samtidigt som konkurrenskraften stärks”.

Konjunkturinstitutet håller med om att skogen behövs för omställningen men också att skogsindustrin bidrar till stora biogena utsläpp när skogen huggs ner. Ett intensivare skogsbruk med exempelvis gödsling av skog, skulle enligt KI leda till ett ökat kolupptag men på bekostnad av biologisk mångfald.

“Klimatet gör ingen åtskillnad på koldioxid från fossila eller biogena källor. […] Även biogena koldioxidutsläpp stannar emellertid länge i atmosfären och bidrar därmed till växthuseffekten”, skriver författarna till KI:s rapport.

Subventionera skogsägare för kolupptag

Enligt KI kommer en ökad användning av biobränsle och biobaserade material kommer därför inte leda till lägre fossila utsläpp. Något som måste regleras.

Det är mot denna bakgrund som KI nu föreslår lösningen att subventionera skogsägarna för skogens upptag av kol och samtidigt beskatta utsläpp av biogen koldioxid.

Det kommer enligt KI, leda till större kollager i skogen och att förbränningen av biomassa missgynnas samtidigt som långlivade träprodukter prioriteras och biobränsle används i stället för fossila bränslen.

KI skriver att “utan en sådan styrning riskerar Sverige att tvingas vidta kostsamma åtgärder för ytterligare utsläppsminskning i andra delar av ekonomin”.

Flera utmaningar med förslaget

Konjunkturinstitutet ser dock flera utmaningar med den här typen av politik. Bland annat nämns problem med koldioxidläckage. “Ökad inlagring i svenska skogar kan, via till exempel ökad import av skogsprodukter, leda till att inlagringen i skogar utomlands minskar”.

Förslaget kan också leda till problem med additionalitet, eller att koldioxid frisläpps ändå vid exempelvis en skogsbrand. Det finns även enligt rapporten en stor osäkerhet kring hur kolsänkor påverkas av natur- och klimathändelser som. Därför kan effekten av en politik bli annorlunda än förväntat.

Läs rapporten i sin helhet här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.