ICC Sveriges sju prioriteringar för näringslivet inför Cop26

Cop26 Näringslivets viktigaste fråga inför FN:s klimattoppmöte i Glasgow, är färdigställandet av parisavtalets artikel 6, en regelbok för handel med utsläppsrätter. Det anser ICC Sverige i sin lista över sju prioriteringar för näringslivet inför Cop26.

ICC Sveriges sju prioriteringar för näringslivet inför Cop26
FN:s klimattoppmöte, Cop26, anordnas i Glasgow. Foto: Adobe Stock

Hos den internationella handelskammaren kontor i Sverige, pågår förberedelserna inför klimattoppmötet i Glasgow för fullt. På söndag börjar mötet och ICC kommer att vara på plats för att lyfta fram prioriteringar för näringslivet i förhandlingarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Vi är näringslivets röst i klimatförhandlingarna, säger Susanna Zeko, generalsekreterare på ICC i Sverige.

Sju prioriteringar för näringslivet inför Cop26

Inför Cop26 har ICC:s sverigekontor både skickat ut ett nyhetsbrev med information i olika frågor, och skapat en sida på sin sajt om allt man behöver veta om konferensen.

Susanna Zeko, ICC Sverige.
Foto: ICC Sverige

För att göra det ännu tydligare kring vilka frågor som är viktiga för näringslivet har sverigekontoret även skapat en guide med sju prioriteringar. Enligt Susanna Zeko finns två frågor som är extra viktiga.

– Inför mötet känner vi ett väldigt stort ansvar att kommunicera en förståelse för vilka frågor som kommer behandlas under mötet, inte bara till vår medlemmar utan också till en bredare krets, berättar Susanna Zeko.

Vilken fråga är viktigast för näringslivet?

– Artikel 6 är utifrån ett näringslivsperspektiv den viktigaste av prioriteringarna, men också frågan om att inte lämna någon sektor efter sig. Det är många gånger lätt att involvera de stora företagen i klimatomställningen men glömmer bort små- och mellanstora företag, säger Susanna Zeko.

Fler länder behöver öka ambitionerna

Förutom artikel 6 och att inte lämna någon sektor bakom sig, så tycker ICC att det behövs ökade ambitioner från länder runt om i världen.

Henrik Blomqvist, ICC Sverige.
Foto: ICC Sverige Henrik Blomqvist, ICC Sverige. Foto: ICC Sverige

– Vi får från våra medlemmar ofta höra att näringslivet springer före och politiken många gånger laggar efter, inte minst inom den internationella klimatpolitiken. Det är något vi sett väldigt mycket nu inför Cop, säger Henrik Blomqvist, policyansvarig på ICC i Sverige, och fortsätter:

–Många länder har exempelvis fortfarande inte presenterat några nationella klimatplaner, eller presenterat planer som inte lever upp till klimatmålen, Det behövs en större förståelse från politiken och en vilja att visa åt vilket håll vi ska.

Prioriteringarna innehåller även koldioxidprissättning, mobilisering av finansiella resurser och förslag på tullfrihet för miljövänliga varor och tjänster eller att skattesystem anpassas för att gynna näringslivets hållbarhetsarbete.

Följ Cop26 på distans

För den som inte har möjlighet att delta på plats i Glasgow kommer ICC även anordna en virtuell sidokonferens där flera svenska företag håller i olika seminarier.

– Vi har till exempel Ragn-Sells som kommer att prata om cirkulär ekonomi men även Ikea, Inka group och Zeromission som kommer att hålla i seminarier, berättar Henrik Blomqvist.

Hur kan man som ett mindre företag tänka för att följa förhandlingarna under Cop26?

– Ett sätt att sålla lite i flödet är att hålla koll på vilka man levererar till och vad säger de under de här veckorna? Vad kommunicerar de ut? Oavsett om de är på plats eller inte. Vilka är deras ambitioner? Som underleverantör behöver man hela tiden följa deras utveckling, säger Susanna Zeko och fortsätter:

– Sedan kan man anmäla sig till vårt nyhetsbrev för matnyttig information om vilka frågor som diskuteras, och sist men inte minst, Glasgow är en del men det går att följa diskussionerna via olika virtuella konferenser, inte bara vår utan även andra organisationer har sådana.

Fakta

ICC Sveriges sju prioriteringar:

 1. Höj ambitionerna för nationella utsläppsminskningar
  Inget land kan nå sina klimatmål utan näringslivets bidrag. En nära och öppen dialog mellan politiker, beslutsfattare och näringsliv är avgörande för en framgångsrik klimatpolitik och för att länder ska kunna fastslå och nå upp till ambitiösa nationellt fastställda bidrag, NDC.
 2. Förhandla färdigt Parisavtalets artikel 6
  Här är det särskilt viktigt med gemensamma regler kring mätning, rapportering och verifiering för att säkerställa utsläppsminskningar och undvika dubbelräkning.
 3. Sätt ett pris på koldioxid och minska utsläppen
  Koldioxidprissättning är ett viktigt verktyg och incitament för att minska utsläppen. I dag finns det 64 olika nationella eller regionala prissättningsmekanismer.
 4. Mobilisera finansiella resurser genom strukturella förändringar
  Det behövs effektiva teknikneutrala ramverk för hållbara investeringar i linje med Parisavtalets mål som främjar omställningen av energisektorn, infrastrukturen, transportsektorn, industrin och markanvändningen.
 5. Ta ett helhetsgrepp om politiken
  Koordinationen mellan olika policyområden måste stärkas och det måste råda samstämmighet för att främja klimatomställningen.
 6. Lämna ingen efter 
  I takt med klimatomställningen måste världens länder säkerställa att ingen lämnas utanför och att omställningen sker utifrån principer om långsiktig hållbarhet – både ekonomisk, social och miljömässig.
 7. Stärk samverkan mellan näringsliv och andra aktörer
  En officiell näringslivsplattform bör därför etableras inom ramen för UNFCCC som ett sätt att stärka dialogen mellan företag, regeringar, FN och andra intressenter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.