Sveaskogs nya inriktning kritiseras av miljörörelsen

Skogsutredningen Statliga Sveaskog har presenterat sin nya inriktning för hållbart skogsbruk, och listar tolv punkter för ökad biologisk mångfald. "Vi vill åstadkomma en positiv effekt på biologisk mångfald" säger Sveaskogs ordförande. Men miljörörelsen är kritisk.

Sveaskogs nya inriktning kritiseras av miljörörelsen
Större fokus på biologisk mångfald vill Sveaskog uppnå i sin nya plan. Foto: StockAdobe

Statliga Sveaskog har gång på gång kritiserats av miljörörelse och media. Nu lanserar bolaget, som är Sveriges största skogsägare, en handlingsplan för biologisk mångfald och klimatanpassning av skogen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Sveaskog lyfter hotet mot biologisk mångfald

Nu presenterar bolaget en plan i tolv punkter för ökad biologisk mångfald. Bolaget vill att ytterligare 100 000 hektar ska få ett formellt skydd och skriver att man i och med det går från sju till tio procent av arealen som skyddas. I ett pressmeddelande likställs också hotet mot den biologiska mångfalden med hotet mot klimatet.

Planen omfattar bland annat ändringar i skogsbruket med mer lövträd, ett våtmarksprogram och vissa insatser för det som Sveaskog kallar naturvårdsskogarna. Dit hör ett skydd för all identifierad kontinuitetsskog över 140 år i nordvästra Sverige, som inte redan ingår i bolagets naturvårdsskogar.

”Räcker inte till”

Per Larsson är skogsexpert på Världsnaturfonden WWF. Han har tittat igenom Sveaskogs handlingsplan, och menar att det är positivt att bolaget erkänner betydelsen av att hantera krisen för biologisk mångfald. Men planerna räcker inte till.

Per Larsson, WWF. Foto: WWF

– WWF bedömer att de föreslagna åtgärderna är otillräckliga. Det viktigaste är att det saknas en tydlig ambitionshöjning för hur mycket man ska skydda och återskapa, säger han.

Ett exempel är behovet av utökat skydd av de gamla skogarna i nordvästra Sverige.

– Det är ju riktigt gamla skogar, men 14 000 hektar är ganska lite. Sveaskog äger ju mer än tre miljoner hektar, säger Per Larsson.

”Kreativ bokföring”

Han påpekar att skogsbolagets avkastningskrav fortsatt ligger fast, vilket förstås gör det svårt att ta mera ambitiösa steg.

– Det som fortfarande saknas är att staten behöver anpassa sitt avkastningskrav för att företaget ska kunna göra något. Många av förslagen präglas av det, det syns när man analyserar dem lite på djupet, säger Per Larsson, och fortsätter:

– Den nya ambitionen med 30 procent skydd har lite karaktären av kreativ bokföring, när man börjar räkna med impediment (oproduktiv skogsmark, reds. anm.) som man hittills inte räknat in, säger han.

Sveaskog en viktig aktör

Fakta

Sveaskogs handlingsplan

De brukade skogarna 1. Optimalt plantval för ett förändrat klimat 2. Nytt program för ekologiskt funktionell naturhänsyn 3. Hyggesfritt i de brukade delarna av de mest besökta ekoparkerna 4. Hyggesbegränsning i areal och lokalisering baserat på landskapspåverkan 5. Initiativ för förbättrad samexistens med rennäringen 6. Utökad röjning och gallring i renskötselområdet Vattnet i skogen 7. Våtmarksprogram med 100 nya våtmarker 8. Återställa 10 rinnande vattendrag Naturvårdsskogarna 9. Harmonisering med nationella och EU-mål 10. Utökat program för naturvårdande skötsel 11. Ökad satsning på lövnaturskogar 12. Kontinuitetsskogar i nordvästra Sverige

Vad Sveaskog gör har betydelse, menar han.

– Sveaskog är ju Sveriges absolut största skogsägare, och en statlig aktör. Det är sagt att bolaget ska vara en förebild och ett föredöme. Och deras markinnehav har väldigt höga natur- och social värden på sina ställen, så det är inte marginellt, säger han.

En form av klimatanpassning

Sveaskogs tillförordnade vd Per Matses kopplar i ett pressmeddelande ihop bolagets åtgärder med frågan om klimatanpassning. Det är de stigande temperaturerna som tvingar fram åtgärderna.

Per Matses, Sveaskog.

– Precis som andra skogsbolag kan Sveaskog se problem på grund av högre temperaturer. Ökade skador vid storm, torka, ökade insektsangrepp, rötskador, svårigheter med grobarhet vid föryngring och fler arter av klövvilt som vandrar längre norrut är exempel. Sveaskog måste klimatanpassa skogen och genomföra åtgärder för en ökad biologisk mångfald. Det finns inga alternativ, säger han i ett pressmeddelande.

”Ganska stort åtagande”

Att inte alla kommer att tycka att åtgärderna är tillräckliga är Sveaskog väl medvetna om, enligt Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand.

– Vi vill åstadkomma en positiv effekt på biologisk mångfald och klimatanpassa skogsbruket på ett sådant sätt att det inte inverkar menligt på våra virkesleveranser. Sedan kommer inte alla att tycka att det är tillräckligt. Men vi tycker att det är ett ganska stort åtagande, sade hon vid presentationen av strategin.

Rennäringen en känslig fråga

Sveaskog har kritiserats för att avverkningar stör rennäringen. Sveaskogs politiske chef Olof Johansson menade vid presentationen av planen att bolaget inte känner igen sig i allt som skrivits om just Sveaskogs förhållande till rennäringen.

– FSC har ett tydligt regelverk när det gäller urfolks rättigheter och det följer vi. Det senaste året har FSC utvecklat den här punkten rätt mycket och det tror vi kommer att föra frågorna framåt. Vi vill komma överens och behöver komma överens, för annars får det allvarliga konsekvenser i närtid om vi inte kan producera den skogsråvara vi behöver, sade han.

Pågående blockad i norr

Samtidigt som Sveaskog presenterar sin nya plan, pågår en blockad mot en av bolagets avverkningar i norra Sverige. Det är organisationen Skogsupproret som protesterar mot avverkning på renbetesmarker. Även Fätbiologerna har engagerat sig i blockaden, och deras ordförande Leo Rudberg kommenterar Sveaskogs planer så här:

– Sveaskogs nya åtgärder är fullständigt otillräckliga. Om bolaget menade allvar skulle de omedelbart stoppa alla avverkningar av Sveriges sista naturskogar och aldrig avverka i Sápmi utan samebyarnas explicita godkännande, säger han till Miljö & Utveckling.

Den nu aviserade planen ska genomföras under en femårsperiod.

Här finns planen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.