Ny havsmiljölag föreslås av Miljömålsberedningen

Politik Miljömålsberedningen har – något försenad – levererat sitt betänkande till regeringen. Enligt det är läget för haven allvarligt. Huvudbudskapet i utredningen är att havsmiljön måste behandlas sektorsövergripande och att det behövs en havsmiljölag.

Ny havsmiljölag föreslås av Miljömålsberedningen
Haven ska skyddas, bland annat med en ny havsmiljölag. Foto: Adobe Stock

Havet mår dåligt, och även om stora insatser görs kommer vi inte att få tillbaka den havsmiljö som fanns för 100 år sedan, menar Miljömålsberedningen. Beredningen har till uppgift att ta fram förslag för hur miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ingen övergödning ska kunna uppnås. Beredningen består av politiker från alla riksdagspartier, som också står bakom förslaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Allvarligt läge för havet

Isabella Lövin vid pressträffen.

Visserligen finns goda exempel på insatser som givit resultat, som att miljögiftet PCB förbjudits, menar beredningen. Men läget är allvarligt, bland annat beroende på klimatförändringarna.

Betänkandet Hav och människa, som är på 1 600 sidor, överlämnades till miljö- och klimatminister Isabella Lövin vid en digital pressträff.

– Vi kan inte lösa havsfrågan genom ett stuprörstänk och därför är miljömålsberedningens uppdrag så viktigt. De föreslår ett samlat grepp för att rädda våra hav, sade miljöministern.

Ett förslag: Tillåt ostronplockning

Betänkandet innehåller förslag i stort och smått. Bland annat menar beredningen att det ska vara möjligt att plocka japanska jätteostron i Sverige, en invasiv art som hotar de svenska ostronen. Man föreslår också att farleder dras om, så att fraktfartyg undviker känsliga områden. Ytterligare ett förslag är att införa en kvotplikt för återvunnen fosfor i mineralgödsel, för att driva fram en ökad cirkularitet.

Vill se havsmiljölag

Emma Nohrén.

På det nationella planet föreslår beredningen en havsmiljölag, som liksom klimatlagen ska styra det politiska arbetet. På så sätt ska en långsiktighet uppnås, oavsett regering.

– Vi föreslår att man ska införa en havsmiljölag. Den riktar sig till riksdagens och regeringens havsmiljöarbete, sade ordföranden Emma Nohrén.

Regeringen ska redovisa arbetet

Enligt den föreslagna lagen ska regeringen varje mandatperiod redovisa havsmiljöarbetet i en proposition till riksdagen. Syftet med politiken ska vara att uppnå miljömålet Hav i balans.

Beredningen vill också förtydliga kommunerna och länsstyrelsernas roll i arbetet. Här nämnde Emma Nohrén särskilt exploateringen av kustområden.

Men här kan det uppstå målkonflikter.

– Kustzonen, kusthavet är det stället där det är trångt om utrymme och vi ofta vill anlägga saker. Bryggor och båtliv har stor inverkan på havsmiljön. Det är de små stegens tyranni. Bara min brygga gör kanske inte så stor skillnad, men tillsammans med alla de andra blir det stor påverkan på havsmiljön. Där skapas ofta konfliktytor, sade Emma Nohrén.

Många ytor redan störda

Hon påpekade att 1/5 av de grunda ytorna i svenska vatten är så negativt påverkade av fritidsbåtar att fiskrekryteringen blir störd.

Fakta

Några av förslagen

En ny havsmiljölag som styr regeringens arbete med frågorna Förändringar i nuvarande lagstiftning för att modernisera den Förbud mot att släppa ut vatten från skrubbrar när fartyget är nära land Ändra farlederna kring Hoburgs bank för att minska störningar i havet Krav på återvunnen fosfor i mineralgödsel.

Miljöminister Isabella Lövin tog emot betänkandet, som heter Hav och människa, med stort intresse.

– Det förslag som kommer nu med havsmiljölag och helhetsgrepp arbeta systematiskt med frågorna är ett väldigt intressant arbetssätt som mer tvingar länder att jobba med helhetssyn. Det blir väldigt intressant att läsa den här utrendningen, för jag ser att här finns precis det helhetsgrepp som vi har efterfrågat, sade hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.