Kommuninvest lanserar nya villkor för gröna lån

Hållbara finanser Nu lanserar Kommuninvest nya villkor för gröna lån och ett uppdaterat ramverk för gröna obligationer. Fokus ligger på en anpassning till EU-taxonomin.

Kommuninvest lanserar nya villkor för gröna lån
Kommuninvest inför nya villkor för gröna lån. Foto: Adobe Stock.

2015 lanserade Kommuninvest sitt första ramverk för gröna obligationer. Sedan dess har fler än 650 investeringsprojekt i närmare 200 svenska kommuner och regioner finansierats med gröna lån.

Årets uppdatering är den fjärde sedan starten och den mest omfattande hittills, skriver Kommuninvest i ett pressmeddelande. Fokus ligger på en anpassning till EU-taxonomin och ska enligt Kommuninvest ske stegvis.

– Sett till både regelverk och marknad är det naturligt att ambitionerna över tid höjs. Samtidigt är det viktigt att villkoren fungerar för våra kunder. Vår förhoppning är att utformningen av det uppdaterade ramverket ska främja fortsatt hög användning av grön finansiering och god kvalitet i omställningsarbetet, säger David Ljung, utlånings- och rådgivningschef på Kommuninvest i pressmeddelandet.

Det gröna finansieringsprogrammet har blivit ett av Nordens största, med mer än 115 miljarder kronor i beviljade gröna lån och 12 utestående gröna obligationer till ett värde om över 85 miljarder kronor, skriver Kommuninvest i pressmeddelandet.

De nya villkoren tillämpas från den 1 december i år. Sista datum för ansökan om grönt lån enligt nu gällande villkor och ramverk är den 29 november.

Fakta

Det innebär uppdateringen

  • Villkoren för Gröna lån för samtliga åtta projektkategorier i ramverket har genomlysts.
  • För projektkategorierna Gröna byggnader, Förnybar energi och VA-hantering, vilka motsvarar över 90 procent av den gröna låneportföljen, överensstämmer de nya villkoren med EU-taxonomins krav för att påvisa väsentligt bidrag till minst ett EU-miljömål.
  • För övriga projektkategorier är kriterierna anpassade för att fungera i svensk kommunal kontext.
  • En sammanställning av förändringarna kategori för kategori finns att ladda hem nedan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.