Stockholm Exergi: Då ska bio-ccs bli lönsamt

Klimat Stockholm Exergi har fått miljötillstånd för sin planerade bio-CCS-anläggning vid Värtan i Stockholm. Nu har också ett nytt stort avtal med Microsoft slutits där 3,33 miljoner ton koldioxid ska lagras. För att allt ska bli verklighet krävs dock statligt stöd.

Stockholm Exergi: Då ska bio-ccs bli lönsamt
Foto: Stockholm Exergi

Stockholm Exergi fick den 28 mars i år miljötillstånd för den planerade fullskaliga bio-CCS-anläggning vid Värtan i Stockholm. Nu meddelar företaget ett stort avtal med IT-jätten Microsoft där anläggningen ska lagra 3,33 miljoner ton koldioxidutsläpp. Stockholm Exergi hävdar att avtalet är ”världens hittills största avtal för permanenta minusutsläpp”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Stockholm Exergi planerar att starta starta lagringen i början av 2028 för att under tio års tid samla och lagra Microsofts utsläpp. Företaget skriver dock i ett uttalande att man kommer att ”söka kompletterande statligt stöd och teckna ytterligare avtal på den frivilliga marknaden, vilka båda är förutsättningar för företagets investeringsbeslut senare i år.”

Det statliga stödet bygger på den omvända auktion som regeringen planerar enligt det svenska stödprogrammet för bio-CCS. Finansieringen av anläggningen bygger också på redan beviljade medel från EU:s innovationsfond. Trots statligt stöd och EU-medel krävs dessutom ytterligare intäkter från försäljning av utsläppscertifikat på den frivilliga marknaden för att Stockholm Exergi ska kunna gå vidare med investeringen.

Stockholm Exergi menar att så kallad offentlig-privat samfinansiering är en bra metod för att maximera mängden minusutsläpp. Särskilt eftersom både företag och stater nu kan redovisa sina utsläppsminskningar enligt det nya EU-regelverket Carbon Removal Certificate Framework, CRC-F. I fallet med Microsoft kommer alltså företaget tillgodoräkna sig utsläppsminskningar samtidigt som Sverige kommer att redovisa minskade utsläpp mot det nationella klimatmålet.

Statsstöd i 15 år

Erik Rylander, affärsansvarig Kolsänkor, säger till Miljö & Utveckling att avtalet med Microsoft bygger på att staten och marknaden delar på kostnaden för minusutsläppen.

– Detta är nödvändigt då kostnaden kommer vara hög i de första projekten. Skulle statsstödet utebli kommer projektet inte kunna genomföras som planerat.

Kommer bio-CCS-teknik att bli helt kommersiellt gångbar, det vill säga klara sig utan skattepengar, och i så fall när?

– Ett statsstöd till Stockholm Exergis bio-CCS-anläggning förväntas utbetalas under 15 år. Efter den perioden förväntas marknaden har mognat så att produktionen av minusutsläpp kan stå på egna ben, utan behov av statsstöd

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.