Kemikalieinspektionen försvarar beslut om bekämpningsmedel

Kemikalier Myndigheten försvarar det kritiserade beslutet om att tillåta växtskyddsmedlet Gaucho i sockerbetsodlingar. Dispensen för medlet som innehåller neonikotinoider gäller i fyra månader under våren 2019 och kan skada bin.

Kemikalieinspektionen försvarar beslut om bekämpningsmedel
Pixabay

Miljö & Utveckling rapporterade tidigare om att Kemikalieinspektionen ger grönt ljus till bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider. Nu svarar myndigheten på kritiken från olika medier.

Kemikalieinspektionen skriver att de största riskerna för bin med neonikotinoider, uppstår när ämnena används i blommande grödor. Vid den användning som dispensen tillåter är däremot riskerna för bin låga eftersom sockerbetor skördas innan de blommar.

Separerar blommande grödor

Myndigheten har i sitt beslut också villkor för att skydda pollinerande insekter. Villkoren innebär att blommande grödor inte får odlas på samma fält efter sockerbetor vars utsäde har behandlats med Gaucho, varken i år eller nästa år.

EU tillåter dispenser om vissa villkor är uppfyllda. I detta fall menar Kemikalieinspektionen att villkoren är uppfyllda; det ska handla om ett särskilt fall, odlingen ska vara i fara, dispensen ska vara nödvändig för att avvärja faran och faran ska inte gå att avvärja på något annat rimligt sätt.

Odlare ska ställa om till 2020

Kemikalieinspektionen skriver också att betodlare sökt dispens för utsäde som behandlats med Gaucho och de har bedömt att lagstiftningens villkor för en dispens är uppfyllda. Dispensen tillåter sådd av behandlade frön men innebär inte att sockerbetorna får besprutas. Flera andra EU-länder har beviljat liknande dispenser.

Enligt myndigheten ger dispensen under våren 2019 betodlarna möjlighet att hinna ställa om till mindre skadliga alternativ under år 2020.

Ramboll har bland annat hjälp det danska energiföretaget Dong att ställa om från olja till förnybart. fossila bränslen

Läs mer: Hållbarhet en bra affär hos Ramboll

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.