Kemikalierna som förbjuds 2019

Kemikalier Flera förbud på kemikalieområdet träder i kraft inom EU under 2019 och 2020. Miljö & Utveckling listar med hjälp av Kemikalieinspektionen de kemikalieförbud som kommer få särskilt stor inverkan på marknaden.

Kemikalierna som förbjuds 2019
Foto: Shutterstock

– De förbud som träder i kraft först nästa år behöver företag ha kunskap om redan nu för att kunna fasa ut ämnena ur sina produkter i tid, säger Karin Alkell, rådgivare på Kemikalieinspektionen till Miljö & Utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

1. Förbud mot flera ftalater

Varor som innehåller ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP får inte släppas ut på marknaden efter den 7 juli 2020. Detta gäller om varorna innehåller ämnena enskilt eller i någon kombination i en halt på 0,1 viktprocent eller högre i det mjukgjorda materialet.

Samma ämnen förbjuds i elektronik redan 22 juli 2019. Ämnena används för att göra PVC-plast mjuk och de kan påverka fortplantningen och hormonbalansen. Du kan läsa mer om detta om elektronik här och om andra varor här.

2. Förbud mot cancerframkallande ämnen

Förbud mot 33 ämnen och ämnesgrupper som kan ge cancer, påverka arvsmassan eller fortplantningen. Förbudet gäller i textilier och skor för privatpersoner från och med den 1 november 2020. Läs  mer om dessa ämnen här.

3. Nytt gränsvärde för oktametylcyklotetrasiloxan

Ett nytt gränsvärde på 0,1 viktprocent för ämnena oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) börjar gälla den 1 februari 2020. Förbudet gäller för kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen, så kallade ”rinse off”-produkter. Ämnena har miljöfarliga egenskaper. De ansamlas i levande organismer i näringskedjan och är mycket svårnedbrytbara.

4. Förbud mot PFOA

Det högfluorerade ämnet PFOA och ämnen som kan omvandlas till PFOA förbjuds i både kemiska produkter och i varor. Förbudet börjar gälla den 4 juli 2020. Ämnena kan i dag finnas i bland annat impregnerade klädesplagg. PFOA är mycket svårnedbrytbart i naturen, kan påverka fortplantningen och misstänks vara cancerframkallande.

5. DekaBDE ska bort från marknaden

Flamskyddsmedlet dekaBDE får inte tillverkas, användas eller säljas som beståndsdel i kemiska produkter eller i varor efter den 2 mars 2019. Gränsvärdet för varor är 0,1 viktprocent. DekaBDE har miljöfarliga egenskaper som gör att ämnet kan få stor spridning i miljön och är dessutom ett nervgift som kan påverka människor och andra däggdjur.

6.  Bisfenol A förbjuds i kvitton

Ett förbud mot bisfenol A i termopapper (bland annat kvitton) börjar gälla den 2 januari 2020 och haltgränsen är 0,02 viktprocent. Bisfenol A kan påverka fortplantningen och hormonbalansen. Läs mer om förbudet här.

Mer om förbuden finns att läsa i Reach-förordningen här.

Läs mer: Ny forskning kan avslöja översvämningsrisker

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.