Naturskyddsföreningen överklagar dispens för förbjudet bekämpningsmedel

Kemikalier Kemikalieinspektionens beslut om att ge dispens för det förbjudna växtskyddsmedlet Gaucho WS 70, har blivit omskrivet och kritiserat under dagarna. Nu överklagar Naturskyddsföreningen beslutet.

Naturskyddsföreningen överklagar dispens för förbjudet bekämpningsmedel
Pixabay

Det handlar om en så kallad neonikotinoid som EU förbjudit, och som är 7 000 gånger giftigare än DDT för insekter. Beslutet om dispens är enligt Naturskyddsföreningen inte förenligt med EU:s regler på området.

– Vi anser att beslutet är felaktigt. Att ge dispens åt ett så farligt bekämpningsmedel är inte förenligt med EU:s regler på området. En dispens kan bara ges när det är ”nödvändigt” på grund av en ”fara”. Vi anser inte att detta är tillämpbart, då det är fullt möjligt att odla sockerbetor ekologiskt, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Kraven för dispens är inte uppfyllda

– Enligt Kemikalieinspektionens beslut om dispens riskerar skördenivån att minska med i genomsnitt 10 procent om neonikotinoider inte får användas i odlingen av sockerbetor. Detta är enligt Jordbruksverkets statistik helt inom ramen för de årliga variationerna i skördarna, vilken är cirka 10-15 procent. Av bägge dessa skäl anser vi därför att kraven för att få dispens inte kan anses vara uppfyllda, och att dispensen bör rivas upp, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen menar att Kemikalieinspektionen motiverar beslutet om dispens med att sockerbetorna inte blommar, vilket minskar risken för att just pollinatörer drabbas. Men även om det stämmer att sockerbetor inte blommar innan de skördas, så ska de farliga ämnena ändå kunna spridas vidare.

Vattenlevande organismer drabbas

– Neonikotinoider är vattenlösliga och förs lätt bort via nederbörd, kan tas upp av vilda växter som tar upp vattnet via rötterna, och på så vis hamnar i pollen och nektar på andra platser. Dessutom drabbas vattenlevande organismer. Det är dags att stänga dörren för neonikotinoider, säger Karin Lexén.

Överklagan skickades till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt via Kemikalieinspektionen.

Läs mer: Guide: Här är vårens stora miljödagar

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.