Ikea växlar upp med ny skogsagenda

Hållbarhet Ikea växlar upp sitt hållbarhetsarbete med en ny skogsagenda för 2030. Syftet är att värna biologisk mångfald, bromsa klimatförändringar och främja innovation för att hitta nya, smarta sätt att använda trä. Bland annat är målet att minst en tredjedel av träprodukterna tillverkas av återvunnet material.

Ikea växlar upp med ny skogsagenda
Jon Abrahamsson Ring, vd Inter Ikea Group.

Ikea meddelar att företaget har nått sitt mål för 2020 om andelen trä från mer hållbara källor. Mer än 98 procent av det trä som i dag används till produkterna är FSC-certifierat eller återvunnet.

För att fortsätta driva på arbetet med hållbarhet presenterar nu Ikea en ny skogsagenda för 2030, ”2030 Forest Positive Agenda”.

Ikeas sexpunktsprogram

2030 Forest Positive Agenda innebär att Ikea ska:

  1. Leda utvecklingen till att göra ansvarsfullt skogsbruk till norm i hela världen.
  2. Stärka den biologiska mångfalden, stötta rättigheterna för och behoven hos de människor som är beroende av skogen i hela leveranskedjan för trä. Agera för att minska klimatfotavtrycket även utanför den egna verksamheten.
  3. Främja innovation för att hitta nya, smartare sätt att använda trä och binda kol i produkterna så länge som möjligt. Produkterna designas för att återanvändas, renoveras, återtillverkas och slutligen återvinnas.
  4. Säkerställa att minst en tredjedel av träprodukterna tillverkas av återvunnet trä.
  5. Säkerställa att användningen av andra kritiska råmaterial, som riskerar att bidra till avskogning och står för cirka 3 procent av klimatpåverkan som råmaterialen har inte ska bidra till avskogning eller omvandling av naturliga ekosystem.
  6. Fortsätta att enbart använda trä från mer hållbara källor som certifierats av trovärdiga, globala tredjepartssystem.

Holistiskt grepp

– Fortfarande ökar trycket på världens skogar och omgivande ekosystem. Därför är det dags att ta ett ännu mer holistiskt grepp för att skydda dessa viktiga resurser för kommande generationer, säger Jon Abrahamsson Ring, vd på Inter Ikea Group i en kommentar.

Förra året tillkännagav Inter Ikea Group också en investering på 200 miljoner euro för att påskynda omvandlingen till att bli klimatpositiva. En betydande del av investeringen används till att minska mängden koldioxid i atmosfären genom återplantering av skog, återställande av skövlade skogar och bättre metoder för skogsbruk.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.