Så påverkar skogsutredningen FSC

Skogsutredningen Inventeringen av nyckelbiotoper är viktig för FSC-märkningen av virke, en märkning för ansvarsfullt skogsbruk. Nu är FSC Sverige oroat av utredningens förslag om att Skogsstyrelsen ska sluta att registrera nyckelbiotoper.

Så påverkar skogsutredningen FSC
Lena Dahl, verksamhetsledare på FSC Sverige.

FSC-märkningen för virke från certifierade skogar berörs av Skogsutredningens förslag. Den svenska standarden för ansvarsfullt skogsbruk innehåller nämligen krav på att skogsägaren som vill FSC-märka sitt virke ska inventera och identifiera områden med höga naturvärden.

Inventering till nytta för skogsägarna

Fakta

Detta är FSC

FSC står för Forest Stewardship Council.

Det är en ideell förening som startade 1993 i Kanada.

1996 kom FSC till Sverige när en arbetsgrupp bildades för att ta fram en svensk skogsbruksstandard enligt FSC.

FSC har tio principer, som är desamma över hela världen. Principerna omfattar bland annat arbetsrätt, att bevara och/eller stärka höga bevarandevärden och att skogen ska förvaltas på ett långsiktigt sätt, så att både ekonomisk bärkraft, miljöfördelar och sociala fördelar upprätthålls eller förbättras.

Certifierade skogsägare kontrolleras årligen.

Källa: FSC

Av standarden framgår att nyckelbiotoper måste avsättas, och alltså inte avverkas. Lena Dahl, verksamhetschef på FSC Sverige, menar att inventeringen av nyckelbiotoper har varit till nytta för FSC-certifierade skogsägare.

– Arbetet med att identifiera nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen genomfört, och den metodik för identifiering av nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen utvecklat, har varit ett mycket viktigt redskap i de FSC-certifierade skogsägarnas arbete med att identifiera områden med höga naturvärden för frivilliga avsättningar, säger hon i en skriftlig kommentar till Miljö & Utveckling.

Orolig för att kompetens försvinner

Kravet på att identifiera nyckelbiotoper försvinner inte ur FSC-certifieringen, vilket kan ge små skogsägare problem.

– Många småskogsägare har varken kunskap eller resurser för att göra nyckelbiotopsinventeringar, och kommer därför att behöva anlita konsulter som utför inventeringen, eller betala gruppcertifikaten för att göra detsamma. Båda dessa alternativ innebär ökade kostnader för skogsägarna, och FSC Sverige kan behöva utveckla rutiner för kontroll och kalibrering av konsulter, säger Lena Dahl, och fortsätter:

– Vi är oroliga för att Skogsstyrelsens kompetens vad gäller nyckelbiotoper kommer att urholkas ifall de föreslagna förändringarna genomförs.

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.