-->

Tropisk skog motsvarande Sveriges yta borta

Klimat Den globala avskogningen fortsätter. I en ny rapport konstaterar WWF att tropisk skog motsvarande Sveriges yta försvunnit under de senaste 13 åren. Men det finns saker man kan göra för att skogen ska få stå kvar.

Tropisk skog motsvarande Sveriges yta borta
Tropiska skogar drabbas av avskogning, här på Borneo, Malaysia. Foto: Rich Carey/Shutterstock

I den nya rapporten Deforestation Fronts (avskogningsfronter) undersöker WWF skogssituationen på 24 platser i tropiska och subtropiska regioner. Det handlar om skogar som Amazonas i Sydamerika eller Borneo i Sydostasien. Enligt WWF fortsätter avskogningen på alla de undersökta platserna.

– Vi bedömer att 80 procent av den globala avskogningen kan komma att ske på de här 24 platserna om inget görs, säger Olle Forshed, expert på tropisk skog på Världsnaturfonden WWF.

Tropisk skog drabbad

Olle Forshed. Foto: Saga Sandin

Trenden vad gäller avskogning är att skogstäcket fortsätter att minska världen över. Tempot är dock långsammare än tidigare. Men på de 24 avskogningsfronter som WWF studerat, är läget ett annat.

– Detta är väldigt känsliga ekosystem, och här ser man en ökning av avskogningstakten i många fall, säger Olle Forshed.

Olika bevekelsegrunder

Det handlar generellt om att naturskog exploateras. Men vad marken används till, skiljer sig åt.

– Det är väldigt olika och skiljer sig mycket åt mellan världsdelarna. I Amazonas är det främst avskogning för att man behöver bete för kor. När det gäller savannskogarna i Brasilien är det bete och sojaodlingar som breder ut sig. Går vi vidare till Afrika så är det mycket småskaligt brukande, som att man hämtar ved från skogen eller bedriver ohållbart småskaligt jordbruk.

– I Asien är det till största delen storskaligt jordbruk som oljepalm- eller massavedsplantager som breder ut sig istället för regnskogen, säger Olle Forshed.

Ett ökande fenomen är vägbyggen och gruvverksamhet, som tar allt mer plats där det tidigare var skog.

Liten risk att straffas

Avverkningen är både olaglig och laglig. Eftersom de lagar och regler många gånger inte följs upp är risken för straff för olagliga aktiviteter liten i många länder. Även laglig exploatering är vanlig, något som drabbat Sumatras forna regnskogar som blivit oljepalmsplantager.

– Det är en oroväckande trend att man tillåter markexploatering i den graden, säger Olle Forshed.

Skogarna viktiga på flera plan

Skogarna behövs, menar han, både ur ett globalt och ett lokalt perspektiv.

– De tropiska ekosystemen är enormt artrika, vilket är viktigt. De stora, sammanhängande skogsområdena är också väldigt viktiga som klimatstabilisatorer. De styr mycket av väder och vind runt om i världen. Sedan är de en kolreservoar och kolsänka. Om vi skulle frigöra det kol som är bundet i all den här växtligheten så skulle det innebära en fullständig katastrof för klimatet, säger Olle Forshed.

Kan leda till vattenbrist

Men skogen är också viktig för befolkningen på plats. Dels finns cirka 300 miljoner människor som lever i skogen. Dels skulle ett utarmat Amazonas kunna leda till vattenbrist och torka i stora delar av Sydamerika.

WWF:s önskelista på åtgärder för att bevara regnskogarna är lång. Men Olle Forshed framhåller särskilt att det är viktigt att åtgärderna görs i samarbete med de människor som bor på platsen.

Ny EU-lag kan hjälpa…

Fakta

Så kan du hjälpa regnskoge

Undvik produkter som bidrar till avskogning som kött och palmolja från avskogade områden.

Tänk också på att sojabönor ofta blir djurfoder i EU. En forskarstudie uppmanade nyligen att se upp med fläskkött och fågel från djur som utfodrats med soja.

När du handlar produkter från regnskogen, välj produkter med någon hållbarhetsmärkning (till exempel Krav, Rainforest Alliance, UTZ, EU-ekologisk (blomman) eller Fair Trade.

Exempel på produkter från regnskogen är kaffe, kakao, banan, ananas, kanel, peppar, kokos och kokosolja, paranötter.

I år väntas ett lagförslag från EU, som kan bidra till att minska problemet. Den föreslagna lagen ska hindra import av varor som lett till avskogning.

– Mycket av det som avskogas slutar med att vi i Europa eller andra rika delar av världen konsumerar varor från de avskogade ytorna.

…liksom konsumentmakt

Olle Forshed menar att man kan bidra genom att se upp med vad man handlar, till exempel undvika kött och palmolja som kommer från avskogade områden. Men det går också att välja produkter som faktiskt ökar skyddet av regnskogen.

– Det finns också produkter som faktiskt stärker skyddet av regnskogen. Mycket av regnskogens problem är att den inte ger några pengar. Så om vi kan använda saker som vi vet gynnar att träden får stå kvar är det bra. Det kan vara produkter som certifierad rotting som finns i möbler och korgar. Det är en intressant produkt eftersom den inte går att odla i plantager utan växer vild eller planterad i riktiga skogar.

– Hållbart regnskogstimmer kan också vara en sådan sak, om man väljer det så stödjer man skogsbruk som tar alla miljöhänsyn. Andra exempel är vissa typer av kakao, och nötter som paranötter. Det är saker som ger inkomster till skogen i sig, säger Olle Forshed.

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.